Общото събрание на Асоциацията по ВиК одобри препоръчителна вноска на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 година

Сподели: 

На 17 декември, под председателството на областния управител Албена Георгиева, се проведе заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Видин. С 91.9% от гласовете на присъстващите членове на общото събрание бе взето решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020г. да е в размер на 15 000 лв.
Инж. Георги Владов, управител на ВиК – Видин, представи информация относно инвестициите на територията на област Видин във ВиК сектора, направени през 2019 г. „Тази година инвестициите във ВиК сектора са 404 хил. лв., което е с близо 60 хил. лв. повече от инвестициите през 2018 г.“, отбеляза инж. Владов. Той запозна присъстващите с предстоящи проекти и дейности през 2020 г. „Припомням ви, че в края на август 2019 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ бе подписан договор между Министерство на околната среда и водите и ВиК – Видин за осъществяване на проектни дейности на територията на община Видин в рамките на 49 месеца. Ще бъде реконструиран довеждащ водопровод от помпена станция Сланотрън до гр. Видин“, каза инж. Владов. „Предвижда се частична реконструкция на канализационния колектор, което ще повиши ефективността на работата на пречиствателната станция на град Видин. Проектът е на обща стойност 23,6 млн. лв., като ОП „Околна среда“ осигурява близо 18 млн. лв.“, допълни още управителят на ВиК – Видин.
Областна пресслужба