Одобрени са проекти за санирането на 8 блока във Враца

Сподели: 

Регионалното министерство е одобрило 8 проекта за саниране на жилищни сгради във Враца. Осигуреното финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на блоковете в града е в размер на близо 17 млн. лв. Това съобщиха от Община Враца.

Очаква се през януари 2024 година да стартира подписването на договорите за предоставяне на средствата, като след това ще се обявят процедурите за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности.

В края на месец май местната администрация подаде 19 проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради, като след оценка от регионалното министерство – 11 от жилищните сгради са включени в резервния списък и биха могли да получат финансиране при наличие на финансови средства по програмата.

Одобрените за саниране блокове във Враца са:
* в ж.к. „Сениче“ – блокове 51, 68 и 70;
* в ж.к. „Дъбника“ – блокове 41 и 140;
* жилищна сграда на ул. „Найден Геров“ №10;
* жилищна сграда на ул. „И. Кръстеняков“ №14;
* жилищна сграда на ул. „Ген. Леонов“ №94.