Определянето на изисквания за параваните за гласуване е извън правомощията на изпълнителната власт

Сподели: 

Определянето на вида и размерите на параваните за гласуване с хартиени бюлетини излиза извън правомощията, предоставени на изпълнителната власт от Изборния кодекс (ИК). Това се казва в писмо на главния секретар на Министерския съвет (МС) до председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), изпратено днес. Повод е подготвеният проект за решение на ЦИК, в който на МС се вменява задължението да определи вида и размерите на параваните за местните избори на 29 октомври т.г. С този отговор правителството потвърждава позицията на служебния кабинет преди парламентарните избори на 2 април т.г.

Законодателят изрично е ограничил участието на органите на изпълнителната власт до организационни и технически дейности по осигуряването на избирателните комисии. Определянето на изисквания за елементите от оборудването на избирателните секции би представлявало намеса на правителството в изключителните правомощия на избирателните комисии. Освен това, всеки акт или действие на МС извън неговите правомощия по Изборния кодекс би бил незаконосъобразен, ако е основан единствено на задължение, възложено с решение на ЦИК, се казва в писмото.

Параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и затова според ИК тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации. Изискванията и детайлите относно оборудването на тези помещения се определят с методически указания на ЦИК в съответствие с нейните правомощия по чл. 57 от ИК. Това включва параваните, които заменят т.нар. "тъмни стаички", чиито параметри винаги са определяни от ЦИК.

Законовата задача на параваните за гласуване с хартиени бюлетини и на преградите за гласуване с машини е да се осигури както тайната на гласуването, така и възможност за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. За постигането на тази цел законодателят не е сметнал за необходимо да изисква те да отговарят на единни технически изисквания, с което е дал възможност на общинските администрации и секционните избирателни комисии при тяхното поставяне в предизборния ден да се съобразят със спецификите на изборното помещение. Единствените технически изисквания към параваните е техният вид и размер да позволяват поставянето на таблата с информация за избирателите, чийто вид и размер се определят отново от ЦИК.

В писмото на МС до ЦИК също така се обръща внимание, че уредбата в ИК относно параваните за гласуване с хартиени бюлетини е общо приложима за всички видове избори, включително за тези с избирателни секции извън България. А предвидената в ИК възможност за тяхното осигуряване чрез организациите на българските граждани извън страната изключва по принцип тяхното изработване и доставка по единен стандарт.

В случай че ЦИК е констатирала нарушения на изборния процес на 2 април т.г. по отношение на параваните за гласуване, в нейна компетентност е да приеме съответни решения, с които да ангажира общинските администрации и съответните избирателни комисии.

В заключение глaвният секретар на МС  уверява членовете на ЦИК, че органите на изпълнителната власт ще положат максимални усилия, в рамките на своите правомощия, за да подпомогнат комисията при изпълнението на отговорните й задачи по организация и провеждане на предстоящите избори.