Оспорват в съда резултата от втория тур за избор на кмет на Ново село

Сподели: 

На 14 ноември беше даден ход на делото, образувано във връзка с оспорването на резултатите от втория тур на изборите за кмет на община Ново село. Жалбата е подадена от Борислав Крумов, който по данни на Общинската избирателна комисия загуби балотажа на кметските избори с 16 гласа пред обявения за избран за четвърти кметски мандат Георги Стоенелов. Делото гледа съдията в Административен съд – Видин Борис Борисов. На първото заседание присъстваха и двете страни по делото – Борислав Крумов, представляван от адвокат Ирена Александрова, и Общинска избирателна комисия – Ново село (чието решение за обявяване за избран кмет на общината се оспорва), представлявана от своя председател Даниел Цветанов; в качеството на засегната страна, присъства и Георги Стоенелов, представляван от адвокат Пламен Стефанов.

„Ще докажем в този процес, че изборите в община Ново село на втория тур са протекли при съществени нарушения на изборните правила, довели до опорочаване на крайния резултат“, заяви след даването на ход на делото представляващата жалбоподателя адвокат Александрова. „Решението за избор на кмет на община Ново село на ОИК е правилно и законосъобразно,  поставено е при спазване на изборните правила“, заяви на свой ред председателят на ОИК – Ново село Даниел Цветанов. Освен това макар и двамата кандидати да бяха издигнати от инициативни комитети, те бяха подкрепени от партии, участващи в изборите и разполагащи със свои представители в СИК, отбеляза председателят на ОИК – Ново село, като допълни, че тези представители са можели да реагират, ако счетат, че е извършено някакво нарушение.

Основното искане на жалбоподателя – за повторно броене на гласове – беше отхвърлено. Определяйки това искане за неоснователно, съдия Борисов се мотивира с решение на Конституционния съд, в което се посочва, че единствен способ за преброяване на бюлетини е този от комисията в избирателната секция и ако следва все пак да се допусна такова преброяване, е необходимо да има индикации за нарушения в протоколите (задрасквания, поправки, възражения от членовете). „Съдът внимателно е прегледал всички протоколи и констатира, че в протоколите няма никакви възражения, поправки – напротив, те са образцово попълнени и в тях е отразено, че изборите са протекли спокойно“, каза съдия Борисов.

„Искам да се отрази в протокола, че нарушавате правото на жалбоподателя активно да участва и да събира доказателства по делото“, заяви адвокат Ирена Александрова. „Продължавам да оспорвам избирателния списък и желая да се открие производство по това оспорване... Твърдим, че има незаконосъобразно включване в този избирателен списък на лица по настоящ адрес, което е довело до неправомерно упражняване на правото им на глас“, заяви Александрова. Тя допълни, че счита, че съдът е длъжен да провери дали са налице данни, че лицата законно са вписани по настоящ адрес и в последствие дали са подали необходимите заявления за гласуване по настоящ адрес. Твърдението на жалбоподателя за нарушения е общо, без да се конкретизира това как се е отразило на изборния резултат, което е още едно основание да бъде отхвърлено искането за изследване на избирателните списъци, заяви в отговор съдия Борисов.

Макар да не допусна броене, съдията позволи разпитване на свидетели във връзка с други основания за оспорване на изборния резултат, изложени в жалбата. В нея се твърди, че Георги Стоенелов не отговаря на изискванията за пасивно избирателно право (тоест да бъде избиран), тъй като макар да има настоящ адрес в село Ново село, той не живее реално там. Във връзка с това от ОИК – Ново село посочиха, че Георги Стоенелов е бил регистриран за кандидат за кмет след справка в служба ГРАО, от където е установено, че той отговаря на изискванията на Изборния кодекс. Самият Стоенелов заяви пред съда, че когато е необходимо обитава адреса, където е регистриран.

В крайна сметка съдия Борисов допусна на следващото заседание да бъде изслушан по един свидетел на всяка от страните. Във връзка с изложено в жалбата твърдение за незаконна агитация в изборния ден, също беше допуснато изслушването на един свидетел на жалбоподателя. Съдия Борисов допусна и да бъде изслушан един свидетел във връзка с твърдения за оказвана от настоящия кмет репресия (заповеди за уволнение, отписване като потребители на социални услуги на лица, подкрепящи Крумов). Допуснат беше и свидетел, който евентуално да докаже, че е имало нарушение на методическите указания на ЦИК по отношение провеждането на изборите – а именно, дали печатите на съответните СИК са прибрани по надлежния ред след приключването на изборния ден. Съдът обаче не допусна да бъде разпитан свидетел във връзка с твърденията на жалбоподателя за контролиран вот в Дома за хора с деменция в Ново село. Адвокат Александрова обясни, че става въпрос за член на СИК, готов да свидетелства как е протекло гласуването на домуващите в институцията. Съдия Борисов обаче отхвърли това искане, като се мотивира, че въпросният член на СИК е имал възможност да направи възражение в самия изборен ден, което не се е случило, тъй като протоколът на въпросната СИК №11 е подписан без възражение. Все пак съдия Борисов уважи искането да бъде представен списък на лицата, настанени в Дома за хора с деменция в Ново село към дата 12 октомври, когато изтече крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за да може да се провери има ли подадени в последствия такива заявления, на база на които тези лица са включени в избирателния списък.

Делото ще продължи на 18 ноември, когато ще бъдат разпитани и свидетели.

НИЕ