Остава по-малко от седмица на фирмите и едноличните търговци да обявяват доходите си 

Близо 2000 дружества и ЕТ от Видинска област вече са декларирали и платили данъците си 
Сподели: 

В полунощ на 1 юли изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък, напомнят от НАП. По данни от офиса на приходната агенция във Видин, близо 2000 дружества и физически лица от Видинска област, които извършват дейност като ЕТ, вече са декларирали и внесли данъците си. От тях почти 250 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.  

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Тъй като последният ден на юни е в неделя, срокът за тези лица да подадат данъчни и осигурителни декларации и платят задълженията си се удължава до 1 юли. 

От НАП напомнят, че 1 юли е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 1 750 фирми са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок.  

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).