Отвориха врати детските градини в община Ружинци

Предстоят ремонти в детските заведения в Черно поле и Дреновец
Сподели: 

От 1 юни започнаха работа четирите детски градини в община Ружинци. Първите деца бяха посрещнати от медицинските сестри и учителките с измерване на температурата, съобщи кметът на общината Александър Александров. „Лично се запознах със задължителните предписания в детските градини и как се изпълняват“, каза Александров.
Кметът на общината подчерта, че е засилен пропусквателният режим в сградите, а служителите са на работните си места с предпазни маски, шлемове и ръкавици. Разграничени са през 2 метра с червени ленти пътеките, за да застават родителите и пазят дистанция. Раздаването на свидетелствата за завършвана подготвителна група се извършва отвън пред самите сгради. Създадени са условия за безопасност на работните места и в залите, като е дадена възможност за големи свободни пространства.
Александров съобщи още, че праз лятото предстои основен ремонт на кухненския блок в детската градина в Черно поле и поставяне на нова дограма. Сега ще се извърши ремонт на помещението за разливане и храна и столовата на първа група в детската градина в Дреновец.