Отново напрежение на заседанието на ОбС – Ново село

Сподели: 

Отново напрежение беляза заседание на Общински съвет – Ново село. Този път ситуацията е ескалирала, като се е стигнало до това председателят на местния парламент да изгони кмета на общината Георги Стоенелов, макар той да фигурира като вносител на една от точките. Това съобщи за вестник „НИЕ“ самият Стоенелов.
„Помолих председателя на ОбС да не прави сесия сега, защото точките, които предлага в самата сесия са недостатъчни и непълни, а и той залага предложения, които не са съвместими със Закона за местното самоуправление и местната администрация – вкарва решение за промяна на бюджета на Общината по предложение на директора на училището. Такова чудо никъде не съм видял“, отбеляза кметът на Ново село. Стоенелов допълни, че предложението за училището така и не е разгледано, тъй като няма как директор на училище да е вносител, така всъщност общинските съветници разгледали четири точки, от които една „Разни“.
Законодателя не е предвидил никъде дали сесията може да бъде от една точка, или 50 точки, или 10. Но не може общински съветник за 40 минути работа да вземе 600 лева!“, отбеляза кметът. Той обясни, че досега Общинският съвет е генерирал 41 хиляди лева разходи – от консумативи, заплати и т.н., което е проблем на фона на намалелите приходи от местни данъци и такси в следствие на въведеното извънредно положение. „Общинските съветници в община Ново село за 45 минути взимат по 600 лева. Ето това е! От 45 минути, 15 минути имаше пререкание, кметът на общината е отстранен затова, че защитава позициите на общината и общинските съветници за тази сесия взимат 600 лв. с осигуровките от работодателя. Това е в Ново село, да го чуят, защото никой в областта не получава такава заплата“, заяви Георги Стоенелов.
Кметът на Ново село обясни, че напрежението се покачило още в началото, при разглеждането на първото предложение в дневния ред – приемане на поименен списък за капиталови разходи. „Поименният списък сега за четвърти път се гледа. Като председателят на Комисията по бюджет и финанси предложи да отпаднат няколко обекта в село Ново село за сметка на една черква в Ясен. Аз му казах, че такъв случаи не съм имал досега в моята практика – от обекти, които са нужни за общината и за хората да правят ремонт на черква. Първо черквата не е собственост на Общината, тя се ползва от хората на общината, но там има църковно настоятелство, има Митрополия. Не може председател на бюджетната комисия да налага своето мнение – да се вкарат 80 000 лв. за ремонт на черква в Ясен, като те трябва да бъдат за сметка на други обекти, които са общинска собственост. Реагирах остро, като му казах, че няма такава практика, разменихме няколко остри реплики и председателят на Общинския съвет ме отстрани“, разказа Георги Стоенелов. „Разпределението на капиталовите разходи е направено на базата на броя на хората, които са в общината, и примерно Ново село от 190 хиляди взима 80 хиляди, а примерно Ясен взима 12 хиляди лева. Как ще решим от Ново село да прехвърлим в Ясен? И то в Ясен не в обектите, които са публична или частна общинска собственост, а обекти, които нямат нищо общо с Общината“, реторично попита кметът на община Ново село.
Георги Стоенелов допълни, че в дневния ред на Общинския съвет било включено и приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ново село. „Тя е публикувана за обществено обсъждане на 6 април. Председателят на Общинския съвет е спазил 14-дневния срок, само че той я вкарва на 6-и, а на 13 ми я дава в чернови вид за евентуална корекция и преработка. Аз извиках данъчната, с която видяхме груби нарушения на закона“, обясни кметът на Община Ново село, като допълни, че изложените от общинската администрация забележки въобще не били взети под внимание. Според Стоенелов, в наредбата са включени и неща, които са напълно неотносими към община Ново село – като например данъци върху плавателни и граждански въздухоплавателни средства. „Всяка Община по свой начин решава своите проблеми. Ако една община е нарушила Закона, това не значи, че и ти трябва да го наложиш със същата сила и тук. По принцип в дадена наредба трябва да се заложи това, което считаш, че би било в полза на гражданите“, категоричен беше кметът на Ново село.
„Аз мислех, че нещата са се поуспокоили и че вървим към един по-нормален диалог, но не. Няма да стане. Виждам много злоба“, каза кметът на Ново село, като сподели, че не вижда занапред как общинската администрация и Общинския съвет изобщо ще работят съвместно.
НИЕ