От НАП напомнят: Изтича срокът за деклариране и плащане на дължими данъци за третото тримесечие на 2021 година

Сподели: 

Почти 1 000 физически и юридически лица от област Видин са декларирали дължими данъци за третото тримесечие на 2021 година, ден преди изтичането на крайния срок, съобщиха от офиса на приходната агенция във Видин. Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври. Тази година 31.10 е в неделя затова крайният срок за деклариране и плащане на дължимите налози за третото тримесечие на 2021 година се удължава до 1 ноември.
Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2021 година, също се декларира и внася до 1 ноември 2021 година. Формулярът се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез виртуален ПОС в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Днес изтича срокът също и за деклариране и плащане на окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).
Информация за попълване на декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg  или на телефона на НАП - 0700 18 700 /на цена, според тарифа на съответния оператор/.