От Община Видин напомнят: До 30 юни местните данъци могат да се плащат с 5% отстъпка

Сподели: 

Община Видин напомня на граждани и фирми, че срокът за заплащане на местни данъци и такси с 5% отстъпка бе удължен с два месеца – до 30 юни, като отстъпката важи в случай на погасяване на пълния размер на задълженията за местни данъци за недвижими имоти и МПС. Причината за приемането на тази мярка бе въведеното извънредно положение в страната от 13 март 2020 г.
Условието за това намаление се отнася и за хората, които се занимават с патентни дейности, ако заплатят цялата дължима сума за годината.
Съгласно Закона за местните данъци и такси е възможно разсрочване на стари задължения за над 300 лв., в едно с набраните лихви за периода, като погасяването става на 12 равни месечни вноски.
Справка за задълженията може да се направи и онлайн на www.vidin.bg, като за тази цел е необходим персонален идентификационен код, който се получава в Отдел "Местни данъци и такси". Проверката става и с ПИН код, издаден от НАП.
Касите в Отдел „Местни данъци и такси“ са с работно време от 8:30 до 17:00 ч., без прекъсване, от понеделник до петък.