От тази година въвеждат предмет "Гражданско образование" в учебната програма

Сподели: 

Предметът „Гражданско образование“ се въвежда в 11-и клас за първи път от тази учебна година и учебникът за него на издателство „Просвета“ вече е готов, съобщиха издателите.
За разлика от другите предмети, гражданското образование обединява в себе си знания от различни науки: право, социология, политически науки, история, икономика, философия и други.
Авторите на учебника на „Просвета“ по този предмет съзнателно са си поставили за цел уроците да се отнасят към съвременни български реалии, да повдигат актуални и остри за България, Европа и света въпроси, да са близки до всекидневния опит на съвременните български младежи и да са написани на разбираем за тях език.
Сред темите, разглеждани в учебника по „Гражданско образование", са проблемът с фалшивите новини и как да те да бъдат разпознавани, гражданските протести, както и ученическите протести за климата.
Един от авторите на учебника за гражданско образование за 11-и клас на издателство „Просвета“ е проф. д-р Христо П. Тодоров. „Учебникът обхваща три големи кръга от въпроси. В първия раздел се разглеждат основите на демократичната политика и ролята на гражданите в нея. Вторият е посветен на комплекса от въпроси, свързани със справедливостта, правата и отговорностите на гражданите, а в центъра на третия раздел са проблемите на личната и колективната идентичност. Тъй като ние, авторите на учебника, бихме искали учениците да се научат не само да разбират социалния свят с цялата негова сложност, но и да действат в него като будни и ангажирани хора, в учебника по-голямата част от уроците са с практическа насоченост. Предвидили сме голям брой задачи за самостоятелна работа, имаме няколко задачи за работа върху документални и игрални филми, немалко място е отделено на самостоятелната подготовка на проекти и на участието в дискусии. Този практически аспект е още по-силно изразен в електронната версия на учебника. С ясна практическа ориентация са и методическите указания, включени в книгата за учителя към него“, посочва проф. Тодоров.