От 2 март Община Видин започва приема на заявления за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

Сподели: 

Община Видин съобщава, че от 2 март 2020 г. започва приема на заявления (първи прием за 2020 година) за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, на територията на Община Видин.
Документите се подават в Община Видин лично или чрез пълномощник,  пл. „Бдинци” №2, „Център за информация и услуги на гражданите“, гише „Общо Деловодство“,  в срок до 17:00 ч. на 31 март 2020 г. включително.
Подробна информация, както образец на заявлението и приложенията са публикувани на интернет страницата на Община Видин в раздел „Администрация“, секция „Социални дейности и здравеопазване“, подсекция Фонд „ИНВИТРО“ или на следния линк:
http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/social-health/healthcare12
Документи, подадени след изтичане на посочения срок, не се приемат.
Допълнителна информация на телефон: 094 609 498.