От 24 февруари поетапно се облекчават противоепидемичните мерки в страната

Това става възможно с издадена днес заповед на министъра на здравеопазването
Сподели: 

Считано от четвъртък, 24 февруари, по преценка на собствениците и управителите на обекти и организатори на събития, в обектите от обществено значение може да се допускат посетители без изискване да представят „зелен сертификат“. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение. Това става възможно със заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, издадена днес.
От същата дата се допуска посещението на до 12 деца в група при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи. Остава обаче изискването за носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
В доклада на главния държавен здравен инспектор е предложен тристъпков подход за облекчаване на противоепидемичните мерки, според който от 20 март да отпадне изискването за „зелен сертификат“ в цялата страна при благоприятна тенденция в развитието на епидемичната обстановка.
С пълния текст на заповедта и доклада на главния държавен здравен инспектор можете да се запознаете в тук: https://coronavirus.bg/bg/1224.