От 4 април жителите на община Видин ще заплащат по-висока такса смет

Вече разплатилите се няма да трябва да доплащат
Сподели: 

От 4.04.2022 г. размерът на такса смет в Община Видин се актуализира в съответствие с Решение №1 от 07.01.2022 г. на Общинския съвет, съобщиха от Община Видин. С посоченото решение на местния парламент промилите на такса смет за жилищните имоти в община Видин се увеличават на 3,85 промила върху данъчната оценка на имота. Досега за имотите в град Видин такса смет беше 2 промила, а в останалите населени места в общината – 1 промил. По отношение на нежилищните имоти се запазват досегашните равнища.
Причината по-високият размер на такса-смет да не влезе в сила от началото на годината е, че областният управител на Видин върна за преразглеждане, а в последствие и оспори в съда решението на Общинския съвет за приемане на план-сметката за чистота. От Община Видин обясниха, че след определение на Върховния административен съд от 29.03.2022 г. се допуска предварително изпълнение на горецитираното решение на ОбС – Видин. Новата такса смет ще се събира от 4.04.2022 г. Хората, внесли вече задълженията си, няма да доплащат разликата.
Всички граждани, които заплатят дължимите данъци и такси до 3.05.2022 г., ще ползват отстъпка от 5%, уточниха от общинската администрация.