Пазарът във Враца работи при стриктно спазване на противоепидемичните мерки

Разрешава се и продажбата “на гише”, на цветя на открито и дейността на вендинг машини
Сподели: 

От 8 април поднови дейността си Кооперативният пазар във Враца, намиращ се ул. „Ген. Леонов“, при спазването на строг пропускателен режим и стриктното изпълнение на всички противоепидемични мерки.
Съгласно заповедта на кмета Калин Каменов на Кооперативния пазар е въведено еднопосочно движение, с цел недопускане струпването на много хора; има контролиран достъп на клиентите на пазара; между продавачите и клиентите трябва да има осигурена дистанция от минимум 2 метра; задължително е спазването на лична хигиена и дезинфекция от продавачи и клиенти, като търговците трябва да използват и предпазни средства – маски за лице и ръкавици. Гражданите също трябва да носят маски, които нямат, ще им бъдат раздавани на входа на пазара. С цел улесняване на гражданите, са поставени указателни табели за вход/изход, както и за посока на движение.
Съгласно заповедта се разрешава продажба „на гише“ на заведенията за бързо обслужване, при спазването на следните изисквания: храните задължително да са индивидуално пакетирани; тези, които се предлагат в неопакован вид, трябва да се съхраняват по начин, който възпрепятства пряк досег с други лица, както и да бъдат опаковани пред клиента, при спазването на хигиенните норми; задължително трябва да се спазва дистанция от минимум 2 метра между клиентите, а служителите на заведенията да бъдат с подходящо защитно облекло и да използват препарати за дезинфекция.
Разрешава се и дейността на вендинг машини и продажбата на топли напитки /кафе, мляко, чай и др./ в търговските обекти, отново при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми.
Разрещава се и продажбата на цветя на открито.
Контролът по спазването на заповедта е възложен на звено „Инспекторат“, като нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно действащото законодателство, съобщиха от Общината.