Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ излезе с декларация по повод началото на новата пленарна сесия на Народното събрание

Сподели: 

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

И през тази сесия Парламентарната група на ГЕРБ ще продължи да подкрепя правителството и да работи за изпълнение на програмата на управляващото мнозинство. Тази наша позиция не е самоцелна. Тя е израз на ангажимента ни да продължим да бъдем фактор на стабилност в българската политика и генератор за развитие на България.

Предстои ни година, в която няма да бъдат провеждани избори. През отминалата 2019-та, в рамките на два избора, българските граждани ясно показаха, че искат промяна и развитие, но не през радикализъм и революция, а през работа и почтеност. Затова през тази година няма да има предсрочни избори и следващите ще са догодина.

Този политически факт ни дава възможност да загърбим злободневните противопоставяния.

Отвъд напрежението на предизборните кампании, през 2020-та година, заедно бихме могли да постигнем политическо съгласие по дългосрочни приоритети за българското общество и да направим така, че изпълнението им да не зависи от мандатността на едно или друго управление. Това ще гарантира приемственост, която ще бъде от полза преди всичко за българските граждани, които разчитат на своите умения, усилия и почтеност, за да се справят с предизвикателствата на живота.

Въпреки, че предстоящата година няма да бъде година на избори, още в първите ѝ дни се очертават контурите на напрежение във вътрешен и международен план. За да отговорим на предизвикателствата, пред които ще бъде изправена България, трябва да проявим воля за единство и водене на диалог между различните политически сили, без значение дали са в управлението или са в опозиция. За нас като управляващи, създаването на подобна атмосфера на работа е изключително важно условие, за да можем да намерим много по-точно баланса на интересите в българското общество.

И през тази парламентарна сесия ще продължим да утвърждаваме образованието като основен и дългосрочен приоритет на управлението и ще полагаме усилия той да бъде припознат като такъв от всички политически сили. Ако успеем в тези си усилия, в средносрочен и дългосрочен план, България ще има възможност за много по-бързо и динамично развитие, а българските деца, ще имат много повече перспективи. Наясно сме, че от нивото на образованието зависи и икономиката, и здравеопазването, и правосъдната система, и не на последно място ценностната система на всяко едно общество. Затова, подчертавам още веднъж, че този основен приоритет, трябва да бъде припознат, както от всички политически сили, така и от българските граждани.

Освен около образованието, ще работим и за постигането на съгласие и по отношение на  изграждането на модерна водна и екологична инфраструктура. През последните години, благодарение на европейските фондове в България се направи много в тази посока. Редица общини подмениха своята водна инфраструктура, а в дух на съгласие, парламентът затегна редица екологични режими по отношение на въздуха. Въпреки това, пред нас все още стоят редица предизвикателства в сферата, защото това е дълъг процес. Политиките по отношение на най-важните природни ресурси, каквито са въздухът и водата, не могат да бъдат еднократен акт на едно или друго управление. Тези политики не изискват кампанийност, а непрестанни усилия, приемственост и баланс между нуждите на човека и възможностите на природата. Надявам се, че водната криза в Перник, ще се превърне във възможност за много по-ускорено развитие в тази посока и в рамките на нашите правомощия като народни представители, ние ще спомогнем за преодоляването на предизвикателствата, свързани с тази тема.

Уважаеми колеги,

Още в началото на тази сесия, от Парламентарната група на ГЕРБ ще предприемем действия, свързани с промени в Изборния кодекс и Закона за политическите партии. Считаме, че тези промени трябва да се случат още през първата половина на годината, за да може приемането им да бъде максимално отдалечено от парламентарни избори през пролетта на 2021 година. Това позициониране във времето е важно, за да покажем, че промените нямат нито конюнктурен, нито предизборен характер. По този начин ще дадем възможност и на изборната администрация да бъде достатъчно добре подготвена за следващите избори.

Пристъпваме към тези промени с пълното съзнание, че и двата нормативни акта са основополагащи за демократичния процес в България. Наясно сме, че ниското доверие в изборния процес и партиите, като основни субекти на демокрацията, руши самата демокрация и пречи на нейното ефективно функциониране. Надяваме се, че всички политически сили ще подходят отговорно към тези теми. Убедени сме, че дебатът, който предстои, трябва да се проведе отвъд спекулациите и взаимните обвинения, а решенията, които ще вземем трябва да се изградят върху основите на обществено и политическо съгласие.

Провеждането на изборите и финансирането на политическите партии са фундаментални въпроси за всяка демократична политическа система. От ГЕРБ се ангажираме да дадем максимални гаранции, че всеки глас на български гражданин има важно значение за развитието на демократичния процес в страната. Защото от доверието в изборния процес зависи и доверието в институциите, които се структурират и функционират в посоката, произведена от избора на народа. Затова, парламентът като най-пряк израз на демократичната воля на гражданите, е мястото, където тези проблеми трябва да бъдат решавани не с мисъл за текущото състояние на всяка една политическа сила и позиционирането ѝ в следващата предизборна кампания, а с мисъл за бъдещето и последствията от взетите решения.

Надявам се, че всички заедно ще имаме и волята да си самоналожим достатъчно тежък контрол по отношение на харченето на парите от държавните субсидии. Само така ще можем да гарантираме пред българските данъкоплатци, че парите им не се пилеят за личните нужди на политически дейци, а се инвестират в развитието на българската демокрация през изграждане на партийни структури и създаване на ново поколение български политици. Предстоящите дебати по тези теми, ще покажат доколко сме в състояние да проявим демократичен инстинкт и да стигнем до съгласие в тази посока.

Уважаеми госпожи и господа,

Желая Ви ползотворна работа през предстоящата сесия и през цялата 2020 година! Нека тази година да ни донесе повече смирение и по-малко конфликти, защото отвъд политическите различия, които имаме, всички ние заедно и поотделно сме тук, за да представляваме целия български народ. Успех и Бог да пази България!”