Повече лица и домакинства във Видинско получават помощи за отопление

Сподели: 

Повишава се броят на жителите на област Видин, подпомогнати с целева помощ за отопление. Данните на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Видин показват, че депозираните заявления-декларации за получаване на енергийни помощи за отоплителни сезон 2019-2020 г. са били 10 797 броя. Най-много заявления-декларации има депозирани в община Видин – 4513 броя, следват общините Димово и Ружинци, съответно с 1358 и 908 броя заявления. Във Видинско за получаване на помощи за отопление са одобрени 8952 лица и семейства, а издадените заповеди за отказ са 1845 броя.

В сравнение с предходния отоплителния сезон, през настоящия се отчита повишение на депозираните заявления – с 1630 броя, както и на подпомаганите с целева помощ за отопление лица и семейства – с 1447 броя. Целевата помощ за отопление през отоплителен сезон 2019-2020 година е в размер на 465,90 лв.

НИЕ