Повишава се активността на екипите по обхват и задържане на 5, 6 и 7-годишните в област Видин

Сподели: 

На 22 януари в Областна администрация се проведе среща във връзка с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На срещата, водена от областният управител Албена Георгиева, присъстваха заместник областният управител Лъчезар Попиванов, началникът на Регионално управление на образованието – Видин Веселка Асенова, кметове и представители на общините от област Видин, директори на детски градини от областта.
„Днешната срещата е във връзка с изпълнението на ПМС № 100, изменено и допълнено с ПМС № 259 от 14.10.2019г. и писмо от заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев от 09.01.2020г., относно постигнатите до момента резултати и насоки при изпълнение на Механизма през втория учебен срок на учебната 2019-2020г.“, информира Албена Георгиева. Областният управител уточни, че е належащо през следващите няколко месеца активно да се подпомогне и засили дейността на екипите за обхват за приоритетно обхващане на деца на 5, 6 и 7 години, които е трябвало тази учебна година да постъпят за първи път в училище или детска градина, но не са записани, новоотпадналите към 01.12.2019г. с фокус върху 5, 6 и 7-годишните, деца и ученици със статут в информационната система „в чужбина“, за които данните са установени преди м. септември 2019г.
„Обхвата и задържането на учениците е изключително важен процес“, подчерта  Веселка Асенова и представи подробности относно Информационната система за реализация на Механизма, която следва редовно да бъде попълвана. Началникът на Регионално управление на образованието – Видин информира, че кметовете на общините трябва да засилят контрола върху дейността на директорите на общинските детски градини за обхващане на децата в задължителна предучилищна възраст от територията на обхват на всяка детска градина в областта.
В заключение, областният управител Албена Георгиева изрази увереност, че съвместните усилия на институциите на територията на област Видин, имащи отношение към Механизма, ще продължават да дават добри резултати при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали от образователната система деца и ученици.

Областна пресслужба