Повишено е качеството на Домашния социален патронаж – Враца

Общината осигури лични асистенти на близо 200 потребители
Сподели: 

Община Враца е изпълнила успешно проект за подобряването на Домашния социален патронаж, като е осигурена възможност за нуждаещите се възрастни хора и лица с увреждания да получават необходимите услуги в домашна среда, съобщиха от Общината.
По проекта е закупено ново кухненско оборудване и обзавеждане - печка, пасатори, хладилна камера, конвектомат и др., което заменя амортизираната техника в социалната услуга „Домашен социален патронаж“ и повишава качеството на предлаганите услуги. С новата техника ще бъдат намалени разходите за ел. енергия и ще се предостави възможност за включване на нови потребители, посочиха от Община Враца.
Проектът „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“ е на обща стойност 29 995 лв. и се финансира от фонд „Социална закрила“, като близо 3000 лв. са осигурени и от бюджета на ОП „Социални дейности“.
Успоредно с подобряване качеството на Домашния патронаж, Община Враца е осигурила лични асистенти на близо 200 потребители, като дейностите са във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ, съобщиха още от Общината.