Получаването на лекарства по протокол по време на извънредното положение никак не е лесна работа

Сподели: 

Получаването на лекарства по протокол от аптеките в момента не е никак лесна работа. Още при обявяването на извънредното положение бяха оповестени редица мерки (виж карето), имащи за цел да се улеснят хората – да не обикалят от кабинет на кабинет за протоколи и рецепти, а направо да могат да взимат лекарствата си от аптеките. Звучи лесно, нали?
Края на март. Отивам да купя лекарство на моя близка роднина – изписва й се по протокол, който е изтекъл, но заради извънредното положение е автоматично удължен. Спокойна съм, защото съм добре запозната с целия ред и знам, че рецепта не трябва. Отивам в аптеката, от където последно е взето лекарството по протокол – каквито са указанията. Там обаче ме изненадват, че не мога да взема лекарството… не и без рецепта. „Но нали рецепти не трябват?‘, питам аз. „Без рецепта ние как да знаем дали няма промяна на терапията?“ – отговаря ми с въпрос аптекарката. След кратка размяна на реплики, в рамките на която аптекарката ми обяснява как постоянно ги глобявали и затова искали рецепти, за да не им бъдат наложени санкции (макар че под мярката за взимане на лекарства от аптеките без рецепта за периода на извънредното положение стои и подписът на Съюза на фармацевтите) се примирявам. И отивам за рецепта. След което най-после благополучно се сдобивам с необходимото лекарство.
Края на месец април. Същата аптека – нова изненада. Нямало къде да се пише на протокола и да сме отидели при личния лекар той да даде някакъв празен протокол, на който да се пише. Което е практически нонсенс, защото личните лекари не издават протоколи за лекарства и не разполагат с такива бланки. Обаждане до личната лекарка – оказва се, че тя все пак (явно това не е първият такъв казус) има празни бланки за протокол, защото се примолила на лекар-специалист, който й ги предоставил. Връщаме се победоносно в аптеката с празния протокол. Където се оказва, че междувременно аптекарката била звъннала до Районната здравноосигурителна каса, от където й били казали, че въпросният празен протокол реално няма никаква стойност. Та така. Сега вкъщи си имаме празен протокол за лекарства и обмислям да си го закача на стената в рамка. За да ми напомня, че в България само на хартия нещата изглеждат лесни, а на практика без ходене по мъките не минава.
Това е частен случай, ще кажете. Но не е така. Защото във видинската Здравна каса постоянно постъпват сигнали от пациенти по повод получаването на лекарства без рецепта. Проблеми имало още в началото, като аптеките връщали хората под различни претексти, разказа Десислава Петрова, главен експерт в Районна здравноосигурителна каса – Видин. Тя обясни, че в първите дни не само аптеките връщали хората за рецепти от личните лекари, но и някои лични лекари заявявали, че заради извънредното положение не можели да приемат пациенти в кабинетите си и да изписват рецепти. Макар че в нито един момент не е било забранявано на лекарите да приемат хора от своите пациентски листи в кабинетите си, подчерта Десислава Петрова. „Това ни принуди да изясним, че след като пациентът е отишъл до амбулаторията на личния си лекар и няма причина личният лекар да го връща, нищо не пречи да му издаде рецепта, напротив, редно е да му издаде рецепта“, обясни тя.
„Един от първите сигнали беше за възрастна жена, над 70-годишна, със сериозно заболяване, която беше разкарвана около три пъти до аптеката и обратно. Докато контролните органи на РЗОК не се намесиха, отидоха на място в самата аптека и беше изяснено и уточнено какви са затрудненията да се отпусне лекарството на жената – стана ясно, че има неясноти по отношение на работата на самите фармацевти, те имаха притеснения дали ще се справят, така че Касата да им заплати след това лекарството“, посочи Десислава Петрова. Тя допълни, че сигналите за аптеки, връщащи хората, защото нямат рецепта, продължил и в по-късен етап, когато вече би трябвало всички фармацевти да са наясно с новия ред за получаване на лекарства с протокол в периода на извънредното положение. „Получихме сигнал за върнат пациент, под претекст, че не са сигурни дали е същата терапията, тоест дали няма промяна в терапията. Това не е причина пациентът да бъде връщан – ако фармацевтът има някакви съмнения за подобно нещо, той трябва да се подпише в рецептурната книжка, че изрично връща пациентът при неговия личен лекар по тази причина“, обясни експертката в РЗОК – Видин.
Тя коментира и въпроса с протокола, ако в него няма къде да се пише. „В протоколът не се пише повече. Само се показва протоколът, който е автоматично удължен, не е нужно да се пише по него, достатъчно е в рецептурната книжка да се погледне какво последно е изписано и пак там да се нанесе какво е отпуснато, на коя дата, от коя аптека, с печата на аптеката“, отбеляза Десислава Петрова.
Тя разказа за последния постъпил в РЗОК – Видин сигнал. „Сигналът е от жена с онкологично заболяване – нея са я накарали да си плати лекарството. Имаме ситуации, при които пациентът се разкарва, но имаме и ситуации, в които аптеките карат хората директно да си плащат изцяло лекарствата. Имахме два такива случая – в единия случай става въпрос за лекарство, което се отпуска с протокол, в другия случай – само с рецептурна книжка. Но и в двата случая категорично е неправомерно да трябва да се заплаща лекарство, което се покрива от Здравната каса“, обясни експертката. Тя допълни, че при случая с жената с онкозаболяване причината, изтъкната от аптеката, била, че протоколът за лекарството е изтекъл на 14 март. „Категорично заявяваме, че автоматично се удължават всички протоколи, които са изтекли след 13 март, когато е обявено началото на извънредното положение и от тази дата е в сила Законът за извънредното положение, на който се базира договореното между Касата и Българския фармацевтичен съюз“, подчерта Десислава Петрова.
„Целта е пациентът да отиде директно в аптеката, да го облекчим, а не да го караме да обикаля аптеки, да снове между личния лекар и аптека, и обратно, и отново. Което на практика се получава и което не само обезсмисля тези мерки, не само не облекчава пациента, а напротив – усложнява ситуацията“, посочи беше експертката от РЗОК. Тя подчерта, че при съмнения аптекарите винаги могат да се свържат с личните лекари на пациентите или със Здравната каса.
ТЕОДОРА Макавеева

Режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти по протокол и рецептурна книжка
Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на струпване при обслужване на хроничноболни пациенти,  въвежда се следният режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти по протокол и рецептурна книжка:
Срокът на валидност на издадените и утвърдени протоколи за скъпоструващо лечение на хроничноболни пациенти, който изтича по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, се удължава служебно от НЗОК за времето на извънредното положение и 2 месеца след неговата отмяна. Служебното удължаване на срока на валидност на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се отнася за всички протоколи, изтичащи по време на действието на извънредното положение, т.е. от 13.03.2020г. до неговата отмяна.  
Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани от РЗОК
Аптеките отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка без да е необходимо представяне на рецепта. Трябва да се посети аптеката, където е извършено последното отпускане (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. При невъзможност отпускането да се осъществи от същата аптека, здравноосигуреното лице следва да се обърне към личния си лекар за издаване на нова рецептурна бланка, което дава възможност да се посети друга аптека. Последното отпускане на същите лекарствени продукти, данните за което са вписани в рецептурната книжка, следва да е осъществено в рамките на до 3 месеца преди настоящото отпускане.
Пациентът не посещава РЗОК за новоиздадена рецептурна книжка, както и при вписване на нови диагнози в рецептурна книжка.
Създаден е ред за обмен на информация между общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и РЗОК. Аптеката отпуска лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, с попълнени данни на ОПЛ. Аптеките не трябва да връщат пациентите без рецепта и/или протокол с изтекъл срок и следва да отпускат лекарствени продукти на хронично болни пациенти по описания режим. Аптеките въвеждат информацията за отпуснатите лекарствени продукти  като „служебна рецепта“, за което вече е създадена техническа възможност.
При всички случаи, не се изключва възможността да се посети общопрактикуващия лекар за преглед и рецепта.
В обхвата на извънредния ред за отпускане се включва и отпускането на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, с изключение на тест-лентите за самоконтрол на кръвната захар. При последните се прилага обичайно установения ред за предписване от общопрактикуващ лекар, вписване в рецептурната книжка и заверяването й в РЗОК. Отпускането от аптеките на тест-лентите за самоконтрол на кръвната захар се осъществява при наличие на рецептурна бланка /рецепта/.
Поради специфика при лечението не се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок - лечение на Хроничен вирусен хепатит С; лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст; лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации.
От РЗОК – Видин приканват здравноосигурените граждани максимално да избягват социални контакти и да поставят своите въпроси на и-мейл: VIDIN@NHIF.BG; ТЕЛ.: 094/609 824, 609 831, 609 810, както и да потърсят /първо по телефона/ личния си лекар за информация и съдействие.