Помощта за отопление ще се повиши със 100 лв. и ще достигне до 310 000 души

Сподели: 

Помощта за отопление за предстоящия зимен сезон ще бъде повишена с 20 лв. месечно или с общо 100 лв. за периода ноември 2022 – март 2023 г. Това е една от мерките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за подкрепа на хората и семействата в условията на поскъпване на енергоизточниците. Това съобщи министър Георги Гьоков при представянето на отчет за дейността на министерството за първото шестмесечие на 2022 г. пред медиите, като уточни, че увеличението трябва да бъде одобрено от правителството. По този начин размерът на помощта за целия отоплителен сезон ще стане 623,55 лв., което е с близо 20% повече в сравнение с миналата зима.
Министър Гьоков добави, че се очаква броят на хората и семействата с право на енергийни помощи да се увеличи от досегашните 261 000 на около 310 000. Необходимите средства за повишението ще са 31 млн. лв. и са осигурени в бюджета на МТСП. Помощта ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане, обясни министър Гьоков.
По време на отчета министър Гьоков представи основните резултати от дейността на министерството в периода януари-юни 2022 г. в областта на пазара на труда, пенсионната система, социалното подпомагане, политиките по доходите, за хората с увреждания и за подкрепа на децата и семействата.