Посланикът на Сърбия на работна визита във Видин

Сподели: 

Посланикът на Република Сърбия в България Негово Превъзходителство Желко Йович е бил на работна визита във Видин днес (2 юни), съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Заместник-кметовете Светослав Скорчев и Десислава Тодорова и посланик Йович в Общината са обсъдили важни теми и проблеми, пред които са изправени общините в трансграничния регион на България и Сърбия – демографската криза, слабата икономика и недостатъчно развитата инфраструктура.
В тази връзка посланик Йович е посочил, че предстои изграждане на автомагистрала до град Зайчар. И е обърнал внимание, че е много важно от българска страна да бъде ускорено изграждането на пътя Видин – София. Дипломатът е споделил, че вече функционира скоростна железопътна линия между Белград и Нови Сад, предстои да приключи изграждането на подобна между Нови Сад и Суботица, както и между Белград и Ниш. В същото време Унгария строи ж.п. линия от столицата Будапеща до границата със Сърбия. Така до няколко години между Ниш и Будапеща ще се пътува със скоростен влак само за три часа. Негово Превъзходителство е изразил мнение, че продължаването на тази транспортна връзка към България ще се отрази положително върху развитието на граничните региони на нашите две държави.
Заместник-кметовете Тодорова и Скорчев са подчертали, че Община Видин нееднократно е настоявала пред българското правителство за ускорено изграждане на необходимата инфраструктура, като отбелязаха, че целенасочената подкрепа за Видинския регион е въпрос на държавна политика. „Ако държавата наистина има желание да развие този регион на България, съм убеден, че е възможно важните инфраструктурни проекти да бъдат осъществени за няколко години“, е заявил Светослав Скорчев, като допълнил, че Община Видин ще продължи да лобира за това.
Дискутирана е била и темата за трансграничното сътрудничество. Десислава Тодорова е запознала посланик Йович с реализираните досега проекти от Община Видин в партньорство със сръбски общини. По един от тях, във Видин и в Княжевац са изградени модерни центрове за диагностициране на ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца, а по друг проект Община Видин закупи нови сметосъбиращи машини. Заместник-кметът е обяснила, че вече е започнала и подготовката във връзка с предстоящото стартиране на новата програма за трансгранично сътрудничество. В тази връзка са проведени разговори с Община Княжевац и е постигната договореност относно кандидатстването със съвместни проекти в сферата на туризма, с цел подобряване на предоставяните туристически услуги.
Заместник-кметовете Десислава Тодорова и Светослав Скорчев и посланикът на Сърбия доц. д-р Желко Йович са се обединили около мнението, че преодоляването на демографските и икономически проблеми на трансграничния регион е възможно чрез подобряване на транспортната свързаност и задълбочаване на сътрудничеството, посочиха още от пресцентъра на Община Видин.