По-висока цена на водата от 1 септември в област Видин

Сподели: 

От 1 септември потребителите в област Видин ще плащат по-високи сметки за вода. От тази дата влизат в сила нови цени на някои от предоставяните от ВиК – Видин услуги. Така ако досега за 1 кубик вода плащахме 1,870 лв., в следващите фактури същото количество ще бъде таксувано с близо един лев повече – 2,726 лв. Поскъпва и услугата „отвеждане на отпадъчни води“, която от досегашните 0,338 лв. за един кубик вече ще бъде 0,487 лв. за кубик. Като се прибави и цената за пречистване на отпадъчни води, комплексната цена на ВиК услугите се увеличава с 34% - от 2,738 лева за куб. метър с ДДС до 3,683 лева за куб. метър с ДДС.
Поскъпването става факт след взето на 31 август решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). С него членовете на регулатора одобряват бизнес плана на Водоснабдяване и канализация – Видин за периода до 2026 година и утвърждават, считано от 1.09.2022 година посочените горе по-високи цени на ВиК услугите. От КЕВР одобряват също така цени за ВиК услугите за периода 2023 – 2026 г., които всяка следваща година ще се покачват.
Решението на КЕВР е взето въпреки изразените на проведеното обществено обсъждане отрицателни становища, в които се изтъква, че предлаганите нови цени са твърде близки до границата на социалната поносимост, както и че бизнес планът на ВиК – Видин не е съгласуван от Асоциацията по ВиК, каквото е изискването по закон. По отношение на социалната поносимост, границата към 2026 година е изчислена на 4,41 лв. с ДДС, а цената на ВиК услугите за битови потребители през същата година се предвижда да е едва с няколко стотинки под тази линия – 4,387 лв. за кубически метър.
Решението на КЕВР подлежи на обжалване пред Административен съд – София в 14-дневен срок.