По 150 000 лв. обезщетение на трима наследници на загинала при взрива в завод „Миджур“

Решението на Върховния административен съд е окончателно
Сподели: 

Върховният административен съд (ВАС) осъди Министерския съвет на Република България и Министерството на околната среда и водите солидарно да заплатят обезщетение по 150 000 лева за неимуществени вреди, причинени на трима родственици на М. Ангелова, загинала при тежкия производствен инцидент през 2014 година в завод „Миджур“, собственост на „Видекс“ АД, ведно със законната лихва, считано от деня на инцидента. Така размерът на дължимото обезщетение достига 900 000 лева.

Административно дело е образувано по касационна жалба на трима наследници срещу решение на Административен съд-Видин, с което са отхвърлени предявените от тях искове срещу Министерския съвет на Република България и Министерството на околната среда и водите за заплащане на всеки от тях обезщетение за нанесени неимуществени вреди, причинени със смъртта на тяхната съпруга, майка и дъщеря М. Ангелова, в резултат на незаконно бездействие на органи и длъжностни лица. Според ищците, Министерският съвет не е предприел необходимите мерки за спиране на действията по унищожаване на 1,6 млн. противопехотни мини, внесени от Гърция на територията на Република България, след като на 6.07.2008 г. е бил уведомен с искане за намеса от четири неправителствени организации.  Вносителите на исковата молба твърдят, че Министерският съвет бездействал за изпълнение на възложените му функции по ръководство и осъществяване на вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите, по осигуряване на обществения ред и национална сигурност. В исковата молба ищците твърдят, че Министерството на околната среда и водите не е предприело действия по отнемането на издаденият на „Видекс“ АД разрешително от 2007 година за експлоатация на завод „Миджур“ в село Горни Лом.

Върховните съдии приемат, че трансферът на противопехотните мини по договора между „Акмон“ СА и „Видекс“ АД е в нарушение на Конвенцията за забрана на използването, складирането и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване /Отавската конвенция/. Конвенцията допуска трансфер с цел унищожаването на противопехотни мини, но не и с цел обезвреждането на мините по друг начин. Съобразно предвижданията на конвенцията Междуведомствената комисия не е трябвало да разрешава сделката, а Междуведомственият съвет да издава необходимите за изпълнение на договора лицензи на „Видекс“ АД. Съдът приема, че условията на договора са несъвместими с поетите от държавата международни задължения. Според ясните предписания на международния договор държавите трябва да унищожават, а не да утилизират противопехотни мини.

Решението на ВАС е окончателно.

При взрива, който избухна в завод „Миджур“ на 1 октомври 2014 г., загинаха общо 15 работници. През февруари ВАС ще заседава като последна инстанция и по делото, заведено от две деца, които остават пълни сираци след инцидента - на смяна във фаталния ден са и майка им, и баща им.