По 40 лв. на ден ще получават бежанците от Украйна за настаняване и храна, реши Министерски съвет

Право да получават помощта ще имат украински граждани, получили временна закрила в България
Сподели: 

Украинските граждани, получили временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците, ще имат право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък. Това стана възможно след като днес (9 март) Министерският съвет одобри програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна.
Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването.
Периода на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 година.
Правителството също така прие решение, с което предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.
Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година.
Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.