Правата на потребителите в Европейския съюз

Сподели: 

Когато сме част от Европейския съюз, то ние притежаваме разширени потребителски права, от които можем да се възползваме, като например достъп до продукти без мита или допълнителни данъци от 27 други страни от ЕС. Освен това, съществува обща валута в 18 други държави от ЕС, защита при пазаруване на продукти, туристически пакети, самолетни билети, интернет и др.
Пазаруване
Когато пазарувате онлайн, много от потребителските Ви права са защитени от правилата на ЕС. Например имате право да получите поръчката си в срок от 30 дни и ако това не се случи, можете да я анулирате. Правилата на ЕС също така Ви дават 14 дни, за да върнете продукт, купен онлайн, без да посочвате причина, дори ако просто не го харесвате. Ако харесвате продукта, но той не работи както трябва, имате право на поправка и замяна на стоката и ако това не помогне, или Ви се възстановяват разходите, или цената се намалява. Законовата гаранция за всички продукти е минимум две години, но бъдете внимателни – докато през първите шест месеца се счита, че стоката е била дефектна още от самото начало, след първите шест месеца трябва да докажете това на продавача.
Потребители на телефони и интернет
Новите участници на пазара както на стационарни, така и на мобилни услуги дадоха на потребителите по-голям избор на доставчици на услуги и продукти. Благодарение на действията на ЕС разходите за роуминг повиквания, текстови съобщения и пренос на данни в крайна сметка бяха премахнати на 15 юни 2017 г. Това означава, че хората, които пътуват в чужбина в рамките на ЕС, използват мобилните си телефони в много по-голяма степен, отколкото преди. Същевременно законодателството на ЕС за защитата на потребителите цели да гарантира разумно качество на услугите на достъпни цени, да осигурява безплатен достъп до аварийни телефонни номера, правото на писмен договор с продължителност само две години, прозрачна информация и възможността за смяна на доставчика в един ден, без да се налага смяна на телефонния номер.
Интернет потребители, чиито лични данни се събират онлайн
За да насърчи справедливата употреба на лични данни и за да можете да се ползвате от правата си, ЕС предприе няколко инициативи. От май 2018 г. се прилагат нови правила, адаптирани към новите технологии, които укрепват тези права. Сред тях са: получаване на лесно разбираема информация, особено за деца, за начина, по който се използват данните; искане на Вашето одобрение, освен ако има законна необходимост от събиране на данните Ви; свобода да прехвърляте данните си от един доставчик на услуги към друг (преносимост на данните); заличаване на данните Ви, ако не искате те да продължат да бъдат онлайн и няма законни основания за запазването им („правото да бъдеш забравен“). Защитата на данните трябва да се спазва също така при достъпа до безплатно цифрово съдържание (като медийни платформи, онлайн игри) и при предаване на данни извън ЕС.
Пътуване - полети
Правото на ЕС Ви защитава, ако пътувате в рамките на ЕС, ако полетът Ви от държава извън Съюза към държава от ЕС се изпълнява от авиокомпания от ЕС, както и ако летите от ЕС за държава извън Съюза. Има брошура относно правата на пътниците, преведена на всички езици на ЕС. При определени условия можете да получите помощ при отказан достъп на борда, отмяна или закъснение на полета: пренасочване или възстановяване на стойността на билета в първите два случая и изплащане на обезщетение, в зависимост от продължителността на Вашия полет и това колко голямо е закъснението. Можете също така да получите обезщетение при изгубване, закъснение или повреждане на Вашия багаж. Има специални разпоредби за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Когато купувате билет за полет, тръгващ от летище в ЕС, Вие имате също така право на информация, по-специално относно условията на полета и крайната цена на билета. Авиокомпаниите с недостатъчна степен на безопасност са забранени в ЕС.
Пакетни туристически почивки
До неотдавна, ако искахте да закупите пакетна почивка, трябваше да се обърнете към туроператор или туристическа агенция. Днес интернет е мястото, където се купуват пътнически услуги. В отговор на тези промени през 2015 г. ЕС реши да адаптира и разшири правилата, които защитават потребителите на пакетни пътувания. Новите разпоредби се прилагат към пътувания, които траят повече от 24 часа или включват една нощувка, или съчетават поне два вида различни туристически услуги (транспорт, настаняване, кола под наем и т.н.), които се заплащат в обща цена. Засегнати са три вида комбинации: традиционните предварително организирани пакетни почивки, индивидуализираните туристически пакети и свързаните с тях условия за пътуване.
Преди да подпишете договор за пакетна почивка, имате право да получите цялата информация за основните аспекти на пътуването – например данните за връзка с организатора, паспортните и здравните изисквания и възможностите за застраховка на пътуването. Ако Ви се наложи да отмените пътуването си, имате право да прехвърлите своя пакет на някой друг, но е възможно да се наложи да заплатите допълнително. Ако организаторът промени съдържанието на пакета значително или повиши цената му с повече от 8%, имате възможност или да приемете промените, или да изберете алтернативен пакет, или парите Ви да бъдат възстановени без наказателна такса.
Ако по време на своето пътуване изпаднете в затруднение, имате право на помощ. Отговорността за целия пакет трябва да бъде ясно посочена, така че за Вас да бъде по-лесно да се обърнете със запитване или оплакване към организатора в случай на несъответствие или понесена вреда. Тези разпоредби за пакетните туристически пътувания са задължителни от 1 юли 2018 г.
Ако възникнат въпроси, винаги може да се обърнете към мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net), която обхваща 30 центрове във всички държави — членки на ЕС, в Исландия и Норвегия. Центровете предлагат безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които имат проблеми с трансгранични сделки в друга държава от мрежата. Както и помага на гражданите да наложат спазването на своите потребителски права и да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.
 

Източник: Онлайн платформа „Какво прави европа за мен“ - https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal
Автор: Екипът на ЕДИЦ-Видин

Информационен център „Европа Директно – Видин“                    Съфинансирано от Европейския съюз 
Адрес: гр. Видин 3700, Регионален бизнес инкубатор,       
ул.“Христо Ботев“, № 93, тел. 0889451247,                                        

Е-mail: europedirect.vd@gmail.com 
www.europedirect-vidin.eu
https://www.facebook.com/europedirectvidin    
ttps://twitter.com/europedirectvd