Предлагат Културен център „Жул Паскин“ да влезе в структурата на ОКИ „Дунав“

Сподели: 

Културен център „Жул Паскин“ да стане част от структурата на Общинския културен институт „Дунав“ (ОКИ) предлага ръководството на Община Видин. Това ще се случи чрез промяна в правилника за устройството и дейността на ОКИ „Дунав“, която бе представена на проведено днес (7 юни) обществено обсъждане. 
На събитието, което се проведе в Медийния център на Община Видин, присъстваха заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, директорът на Общински културен институт „Дунав“ Юлияна Димитрова, експерти от общинската администрация, представители на културни институции, медии. 
Приобщаването на Културен център „Жул Паскин“ към ОКИ „Дунав“ предполага промяна и в числеността на персонала в културния институт. 
 „Институтът разполага с квалифициран административен персонал, който ще обхване нуждите на Културния център „Жул Паскин“, като това ще доведе до спестяване на средства по отношение на разкриване на определен брой нови длъжности“, каза Юлияна Димитрова. Налага се разкриването на 4 нови длъжности и наемане на 5 нови служители: уредник, двама екскурзоводи, специалист по маркетинг и реклама, както и хигиенист. 
Ансамбълът за народни песни и танци „Дунав“, който е звено към ОКИ „Дунав“, има нужда от една щатна бройка – танцьор. Така броят на служителите в Института ще нарасне на 66, разпределени в 4 звена (АНТП „Дунав“, Градски духов оркестър, РЕКИЦ „Читалища“ и Културен център „Жул Паскин“), включително и административен и обслужващ персонал.
Основна цел на туристическия обект Културен център „Жул Паскин“ е да се превърне в многофункционален притегателен център, както за гостите и посетителите на Видин, така и за местното население. В центъра се предвижда реализиране на спектакли, театрални постановки, концерти, кинопрожекции, изложби, семинари, конференции и други. 
Предстои проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински културен институт „Дунав“-гр. Видин да бъдат разгледани на заседание на Общински съвет – Видин.

 

Снимка: Андрей Иванов ("Фейсбук")