Председателят на БСП – Видин Димитър Велков опроверга депутата Филип Попов

Сподели: 

Председателят на Областния и Общинския съвет на БСП – Видин Димитър Велков опроверга информация, изнесена от депутата Филип Попов. С нарочна декларация Велков казва каква е истината:
„Във връзка с брифинга на депутата Филип Попов от КП „БСП за България“, даден в БТА на 04.09.2020.
С изнесената информация умишлено се правят внушения, които засягат неблагоприятно както моя, така и този на всички членове на Видинската партийна организация авторитет. В името на справедливостта и запазване единността на социалистическата структура във Видин, принципи, от които съм се ръководил винаги, смятам за необходимо разкриването на обективната истина.
1. Не е вярно, че за заседанието на ОБлС на БСП не е изпратено уведомление. На 14.07.2020 г. е проведено заседание на ОБлС на БСП Видин от 17:30 ч., за което всички членове са надлежно уведомени и запознати предварително с дневния ред. Документалната следа е запазена в изходяща поща и лесно подлежи на проверка.
2. Не е вярно, че на ОБлС на БСП Видин не са присъствали повечето от членовете. На заседанието на ОБлС на БСП Видин присъстват 19 души от 31, за което свидетелстват присъствен списък и протокол. Кворум е налице и органът може да взима уставни решения.
3. Не е вярно, че на заседанието на ОБлС на БСП Видин не е поставен за разглеждане въпросът за партийното поведение на депутата Филип Попов и конкретните мерки за партийно въздействие. По т. 1 от дневния ред – актуална политическа обстановка, е обсъден и разискван въпросът за организирания Инициативен комитет в подкрепа на определен кандидат за председател на БСП. Именно в тази връзка е изразено силното възмущение от членовете на Областния съвет. Констатира се и пасивното поведение на Попов както в редица избори, така и в дейността на органи и организации, в които членува.
4. Не използвам фалшиви новини като инструмент за влияние върху общински председатели, общински съветници и редови партийни членове! За разлика от народния представител, който в края на 2018 г. внесе сигнал до КПКОНПИ за проверка на информация от сайтове, генериращи фалшиви новини.
5. Не е вярно написаното в декларацията, че всички членове на Областния съвет са членове и на Инициативния комитет. Част от членовете, склонили да участват в комитета, не са били запознати със същността на мероприятието. Напротив дори възникна въпросът защо не са били поканени всички членове.
6. Никой не оспорва издигнатата кандидатура на Корнелия Нинова за председател на БСП. Това е направено, минавайки през т. нар. пълен цикъл отчет и избори – събрания на ОПО-та, конференции (общи събрания) на общински партийни организации. Буди недоумение фактът, че Инициативният комитет се състои от хора от други политически формации, които нито имат участие в нейната кандидатура, нито ще могат да спомогнат за избирането й чрез упражняване на правото си на глас.
7. Не е вярно, че е налице ограничаване правата и свободите на когото и да е като граждани/н да се сдружава/т. Областният съвет на БСП Видин е настоявал винаги председателите на общинските съвети да не вземат отношение в инициативните комитети единствено с оглед запазване на равнопоставеност и предпазване на организациите от вътрешно разделение.
8. Не е вярно, че Филип Попов не е уведомяван за заседанието на ОБС на БСП Видин. Това е направено по няколко възможни начина – имейл, смс и едно от приложенията за комуникация на смартфоните. Няма изискване към уведомлението да се прилага доклад. На заседанието на ОБС на БСП, проведено на 28.08.2020 г. от 17:30 ч., е представена докладна записка, за което свидетелства протоколът.
9. Не е вярно, че е налице противоуставна кампания срещу Филип Попов. За нарушения  задълженията на партийните членове като например да участва активно и да поддържа своите кандидати в избирателни кампании и други политически прояви се налагат определени мерки за партийно въздействие. Напомням на др. Попов, че времето за кампании е преди избори, но не вътрешнопартийни.
10. Ако към датата на вземане на решението на ОБС на БСП Видин Филип Попов не е член на Видинската общинска партийна организация, то очевидно става ясно, че е предприел действия по зачисляване в друга организация, а от там логично възниква въпросът спазени ли са императивните разпоредби на: ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИТЕ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ и по-конкретно  Раздел 2, чл. 9. (Когато движението е извън общинската (районната) партийна организация, регистрацията се извършва от председателите на общинските (районните) съвети на БСП). Как е извършено движението от една общинска партийна организация в друга без уведомяване на мен като председател на ОБС Видин?
11. Не е вярно, че общинските съветници от БСП във Видин са подкрепяли бюджета, предложен от ГЕРБ.  Доказателства за водената последователна политика са  гласуванията, инициативите и цялостната работа в Общински съвет на групата общински съветници от БСП, за което има протоколи от сесиите на местния парламент, достъпни за всички граждани.
12. Не е вярно определението „капсуловане“ за общинската организация. Всеки желаещ да се присъедини към Видинската партийна структура винаги е бил добре дошъл. Доказателства за това са новооткритите партийни организации в 6 населени места.
Клеветите и лъжите не са присъщи на социалистите, а освен това всеки човек трябва да има и достойнство!

11.09.2020 г.                                                            Димитър Велков
                                                     /председател на ОблС и ОбС на БСП Видин/“