Представиха параметрите на проектобюджета на Община Враца за 2024 г.

Сподели: 

Изграждане и обновяване на паркове и зелени площи, ремонт на пътната инфраструктура и продължаване модернизирането на уличното осветление са част от основните приоритети в проектобюджета на Община Враца. „През 2024 година бюджетът на Община Враца ще е в размер на 132 179 845 лв., което е с близо 16 млн. лв. повече от миналогодишния. Данъчните приходи са в размер на 10 000 000 лв., а неданъчните приходи в размер на 18 000 000 лв. и са с 3 000 000 лв. повече от 2023 г.“, заяви в рамките на общественото обсъждане заместник-кметът инж. Цветан Стойчков.

В Програмата за капиталови разходи за 2024 г. са предвидени над 2 млн. лв. за текущи ремонти на улична мрежа, тротоари и междублокови пространства. Предвижда се подмяна на спиркови навеси на градския транспорт, подмяна на светофарните уредби и изготвяне на технически проект за изграждане на пътна и пешеходна връзка (надлез) над бул. „Мито Орозов“ . Включено е увеличение на средствата за изграждане на парка в ж.к. Сениче и многофункционална площадка в ж.к. „Младост“. Предвидено е и закупуването на нова техника за ОП „БКС“ - два броя сметосъбиращи машини, три броя почистващи машини и два броя товарни автомобила, доставка на съдове за битови отпадъци и други.

Част от ключовите проекти в предложения бюджет на Община Враца за 2024 година са: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионална библиотека „Христо Ботев“, закупуване на 6 нови ектробуса и 3 зарядни станции по проект “Мобилност и зелен транспорт“. Предвидени са и средства за ремонт на спортната база в града - енергийно обновяване на спортна сграда „Покрит тенис корт“ и покрития плувен басейн.

През 2024 година се увеличават средствата за подпомагане на новородени, като общият размер за годината е 200 000 лв., или по 550 лв. за новородено и по 600 лв. за новородени близнаци. Инвестициите в програмата за асистирана репродукция са 45 000 лв. По отношение на помощите за намалени цени на пътуванията, местната администрация предлага средства в размер на 150 000 лв.

На дискусията присъстваха още заместник-кметът Петя Долапчиева , главният архитект Митко Анатолиев, общински съветници, кметове на населени места, директори на институции в града и граждани.