Представяне на монография на д-р Христина Кирилова