Предстои публичното обсъждане на проектобюджета на Община Враца за 2023 година

Сподели: 

Oбщина Враца кани на публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2023 година с уточнение основни показатели на проекта на бюджет. Обсъждането ще се проведе на 08.09.2023 година /петък/ от 16.00 часа в Концертната зала на Община Враца. Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”.
Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2023 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.