Предстои цялостна енергийна трансформация на сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Сподели: 

Близо 2,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в цялостната енергийна трансформация на сградата на Средно училище „Св. св. кирил и Методий“ – гр. Видин. Дейностите ще се извършат в рамките на проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Видин“. Те бяха представени на начална пресконференция, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин. На нея присъстваха заместник-кметовете Десислава Тодорова и Борислава Борисова, екипът по проекта и директорът на учебното заведение Бисерка Каменова.
Проектът се осъществява чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Бенефициент е Община Видин, а партньори: ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ и NORCE Norwegian Research Centre AS. Общият бюджет на проекта е 2 346 278 лв., които са безвъзмездна финансова помощ.
Десислава Тодорова обясни, че проектното предложение е насочено към цялостна енергийна трансформация на училище „Св. св. Кирил и Методий“ от конвенционална към високоефективна сграда, в която значителна част от енергията се доставя от възобновяеми източници. За целта е проектирано изпълнението на 7 енергоспестяващи мерки, които ще позволят намаляване на топлинните загуби по външните ограждащи конструкции. В допълнение се предвижда изграждането на високоефективна геотермална инсталация. Също така ще има фотоволтаична инсталация за покриване на собствените нужди, система за съхранение на енергията и система за мониторинг и управление. Това ще позволи над 90 % от използваната енергия да е от възобновяеми източници. По този начин пилотната сграда ще достигне енергиен клас А+, с близко до нулевото потребление на енергия.
По време на пресконференцията Борислава Борисова подчерта,  че общинското ръководство се стреми да подобри условията на образователния процес на територията на Община Видин и проектното предложение е един от примерите за това. Тя посочи, че от общо 51 подадени проектни предложения по т.н. Норвежка програма, са одобрени 16 и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ е сред тях. „Искам да припомня, че последният финансиран проект по тази програма е преди цели 9 години – през мандат 2011-2015 г., от който бях част и аз – това е проектът за създаване на Епиграфския център във Видин, допринесъл за развитието на туризма. В периода 2015-2019 г. Община Видин не се е възползвала нито веднъж от възможността да кандидатства за финансиране по Норвежката програма. Когато поехме управлението на Общината през 2020 г., кандидатствахме по същата програма с проект за подмяна на уличното осветление с LED осветление на територията на град Видин и в населените места. Той е одобрен на административно и техническо ниво и се очаква през тази година да бъде финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. Кандидатствахме и с още един проект – за реновиране на Младежкия дом, но не беше одобрен. Искам да кажа, че е по-добре да участваш в едно състезание, макар и да загубиш. Но както виждате, печелим и състезанията. Радвам се, че съм част от сегашното управление, че екипът на г-жа Тодорова работи добре, кандидатстваме и печелим проекти, което е в името на нашия град“ – заяви Борисова.
Директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Бисерка Каменова благодари от свое име и от името на целия колектив на училището по изкуства на заместник-кметовете Тодорова и Борисова, на цялата Община и на екипа, който реализира този мащабен проект, плод на двегодишни усилия. „Вашият труд беше огромен и успяхте да спечелите този проект. С нетърпение очакваме да видим нашето училище по-уютно, по-привлекателно не само за нас, но и за родителите и обществеността“ – каза тя.
В заключение Десислава Тодорова отбеляза: „Вашето училище, след реализацията на проекта ще бъде единствената сграда с енергиен клас А+ - най-модерната и най-иновативна технология, която ще я имате вие, за което аз съм изключително щастлива, защото целият екип е работил от сърце и с много ентусиазъм, за да се случи това“.
С изпълнението на проекта се демонстрира и валидира новаторски подход за трансформация на конвенционални сгради във високоефективни, който ще може да се мултиплицира от страна на Общината и сред други публични сгради. В допълнение се предвиждат дейности по управление на проекта, финансов одит, строителен и авторски надзор, както и информираност и публичност.
Периодът на изпълнение на проекта е от 29.04.2022 г. (датата на подписване на договора) до 29.04.2024 г.