Предстоящо обучение за трайно безработни на тема „Отново на работа“

Сподели: 

На 25.10.2019 г. Сдружение „Активно общество“ организира обучение на тема „Отново на работа“, насочено към трайно безработни лица. То ще се проведе в Ресурсен център за заетост – Видин (ж.к. „Химик“, ул. „Искър“ №5).
От Сдружение "Активно общество" уточняват, че обучението ще помогне на участниците да дефинират силните и слабите си страни с цел правилна самооценка и формиране на реалистични очаквания. Трайно безработните лица ще придобият също така умения за по-лесно адаптиране към променящите се условия на пазара на труда. Участниците ще получат информация за каналите за търсене на работа и ще получат знания за съставяне на адекватна професионална автобиография, както и насоки за представяне на интервю за работа. В програмата на обучението е предвидено време и за практически упражнения. То ще бъде ръководено от Корнелия Конова, експерт от Сдружение "Активно общество".
Желаещите да се включат в обучението „Отново на работа“ могат да заявят това на имейл aktivobshtestvo@gmail.com до 15.10.2019 г.