През 2023 година Видин ще е единствената община в България с дългосрочна стратегия за енергиен преход

Това заяви зам.-кметът на община Видин Десислава Тодорова, на работна среща по проект MAKING-CITY „Енергийно ефективен път за градската трансформация: осигуряване на положително бъдеще“
Сподели: 
заместник-кметът на община Видин по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова

Видин ще стане първата българска община, която ще се добие с дългосрочна стратегия за енергиен преход до 2050 година. Документът ще бъде разработен в рамките на проекта MAKING-CITY „Енергийно ефективен път за градската трансформация: осигуряване на положително бъдеще“, който Община Видинреализира съвместно с още 34 международни партньора. Подробност за проекта бяха представени форум на 6 октомври, в който участие взеха заместник-кметът на община Видин по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, представители на Клъстер „Зелена синергия“ и на „Енергийна агенция – Пловдив“, експерти от общинска администрация, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор.
Десислава Тодорова: Днес определяме дългосрочното бъдеще за развитие на нашата община
 „Основната цел е в рамките на пет години да изготвим стратегия за енергиен преход на Община Видин до 2050 година. Така през 2023 година Видин ще е единствената община на територията на Република България, която ще има такава дългосрочна стратегия“, подчерта заместник-кметът при откриването на работната среща. Десислава Тодорова допълни, че стратегическият документ ще позволи на Общината да кандидатства за членство в Конвента на кметовете.
„Наличието на тези две условия – дългосрочна стратегия и членството в Конвента на кметовете – ще ни даде възможност да се възползваме от финансовия механизъм „Елена“, който предоставя до 1 500 000 евро средства за изготвяне на технически проекти“, обясни заместник-кметът. Като коментира, че това е важно, тъй като за Общината е трудно да задели средства за технически проекти, без които обаче е почти невъзможно кандидатстването за реални инвестиции.
„Дълъг е пътят, но ние сме амбицирани да ги извървим и да постигнем своите дългосрочни цели. Днес определяме дългосрочното бъдеще за развитие на нашата община“, подчерта Десислава Тодорова.
Две зони в гр. Видин – в ж.к. „Химик“ и в ж.к. „Бонония“ – ще станат енергийно позитивни
Даниела Костова, енергиен експерт от Клъстер „Зелена синергия“, представи в детайли проекта MAKING-CITY. В него партньори са 34 общини и организации от Европа, с координиращ партньор Фондация „Картиф”, Испания. Одобреният бюджет за Община Видин е 106 250 евро. Проектът цели да демонстрира трансформацията на градската енергийна система в посока „умни“ и нисковъглеродни градове, чрез създаване на енергийно позитивни градски зони (Positive energy district – PED). Това са енергийно ефективни и енергийно гъвкави градски райони, които произвеждат нетни нулеви емисии на парникови газове и активно управляват годишно местно или регионално производство на възобновяема енергия, при което съответната зона ще произвежда повече енергия, отколкото консумира, като остатъчната енергия може да се споделя с други градски зони. В рамките на проекта концепцията за енергийно позитивни зони ще бъде тествана в два пилотни града – Гронинген (Нидерлания) и Оулу (Финландия), след което ще бъде пренесена в още шест града „последователи“, един от които е Видин.
Даниела Костова обясни, че са определени две зони в града – в ж.к. „Химик“ и в ж.к. „Бонония“. Те са избрани тъй като са с концентрация на публични общински сгради – училища и детски градини. „За тези две зони ще бъде разработена концепция как да произвеждат повече енергия, отколкото потребяват, тоест енергийният им баланс да е положителен“, посочи експертката. Тя допълни, че възможните мерки за постигане на подобен енергиен преход могат да включват оползотворяване на слънчева енергия, включително соларни панели за домакинствата; нискоемисионна градска мобилност; енергийно обновяване на публични и жилищни сгради; подмяна на улично осветление и др.
Енергоспестяващото улично осветление и експлоатацията на минералните извори
Във връзка енергоефективното улично осветление, Десислава Тодорова посочи, че Общината активно работи по тази тема. „Направихме енергийно обследване на четири квартала на град Видин и подадохме проектно предложение по Норвежката програма – чакаме одобрение в момента. Но енергийното обследване показа, че 70% сме неефективни – тоест, ако сменим уличното осветление с енергоспестяващо такова, ще спестим 70% електроенергия“, обясни заместник-кметът.
Дискутиран беше и въпросът за перспективите пред използването на хидротермална енергия от минералните извори. В тази връзка Светла Ангелова, началник на Отдел „Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения“ в Община Видин, съобщи, че в момента се работи по актуване на минералните извори. „Към настоящия момент все още сме на т.нар. процес на актуване на земята. Към момента само земите се водят общинска собственост, но е необходимо да бъдат включени и сондажите и минералните води към тези актове за собственост“, обясни Ангелова. Тя допълни, че след като актовете бъдат одобрени от Агенцията по вписванията, ще бъдат представени в Министерство на околната среда и водите и едва след това Община Видин ще има възможност да предостави минералните извори под наем или на концесия. Светла Ангелова информира още, че са направени хидроложки планове за трите сондажа, които са на територията на град Видин, до крепостта „Баба Вида“, и в селата Градец и Сланотрън.
В рамките на работната среща Милена Агопян от „Енергийна агенция – Пловдив“, представи и друг проект, който Община Видин изпълнява. Той е иновативен за България и предвижда създаване на т.нар. One-stop-shop (обслужване на едно гише) за саниране на жилищни сгради. Идеята е да бъдат сформирани центрове, които да предоставят такава услуга на гражданите. Проектът е финансиран по програмата „Хоризонт 2020“ и е с водещ партньор Падова, Италия.
НИЕ