Приключва изпълнението на IV етап от реконструкцията на централната пешеходна зона във Видин

Сподели: 

Закриваща пресконференция във връзка с изпълнението на проекта „Основна реконструкция на централна пешеходна зона - IV етап“ се проведе днес (29 декември) в залата на Областен информационен център – Видин. Презентация на проекта бе направена от неговия ръководител – инж. Денислав Стаменов, старши експерт „Улична и пътна мрежа“ в Община Видин. Той посочи, че общата цел на дейностите е да се насърчи балансираното и устойчиво градско развитие. Извършено е обновяване на централната пешеходна зона, по чието протежение са концентрирани сгради с важни административни и обществени функции и основни обекти на културното наследство. Чрез подобряване на облика на градската територия, се създават и възможности за оползотворяване на потенциала за развитие на град Видин.

По-късно пред централния вход на Спортна зала „Фестивална“ в града лентата на реновирания обект бе прерязана от инж. Денислав Стаменов.

Проектът, чийто бенефициент е Община Видин, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез финансиране по ДБФП № BG16RFOP001-1.010-0006-C01/30.12.2020 г.

Общата стойност на проекта е 1 330 630,38  лв., от които 979 959,97 лв. – европейско съфинансиране, 172 934,10 лв. – национално съфинансиране и 177 736,31 лв. - собствено финансиране.