Приключва реализацията на проект „Сръчни като баба-шарени черги тъчем“ на НЧ „Мито Марков- 1912“  - село Макреш

Проектът се реализира в партньорство с Видинска търговско-промишлена палата и община Макреш
Сподели: 

През последната една година НЧ „Мито Марков- 1912“ село Макреш в партньорство с Видинска търговско-промишлена палата и община Макреш, спечелиха и реализираха  проект „Сръчни като баба-шарени черги тъчем“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, договор № LT-2022-25 от 16.08.2022г., Програма „Любителско творчество“.

Основната цел на проекта е възраждането, съхраняването и популяризирането на тъкачеството, което към днешна дата е застрашено от изчезване в нашия край. В рамките на проекта е извършено теренно проучване на съществуващите образци на занаята „тъкане“ в село Макреш, а в читалището е създадено атрактивно пространство за учене чрез преживяване, в рамките на което 6 жени и 4 деца от селото успяха да се  научат да тъкат и да развият своите творчески умения.

В края на проекта е организирана изложба н изтъканите изделия, както и е заснет кратък филм, популяризиращ тъкането и неговите традиции в село Макреш.

Читалището планира да организира и проведе през следващата година, нов по рода си, Фестивал на домашните женски занаяти - тъкане, плетене, шиене, който да се превърне в ежегодно преживяване и поле за изява на любителите на тези занаяти.