Приключиха ремонтните дейности в ломския квартал "Зорница"

КМЕТЪТ Д-Р ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ ОТКРИ ОБНОВЕНИЯТ КВАРТАЛ "ЗОРНИЦА"
Сподели: 

Футболни топки и спортни пособия подари на децата от ЖК „Зорница“ кметът д-р Георги Гаврилов по време на откриването на обновения квартал. По проект на Община Лом и МИГ-Лом в „Зорница“ бяха изградени детска площадка и футболно игрище, монтирани са пейки и съдове за смет, а междублоковото пространство и подходите към него са асфалтирани. „Благодаря ви за търпението, защото изпълнението на този проект наистина се проточи във времето поради забавяне от страна на финансиращия орган и ковид пандемията, но успяхме да го завършим успешно!“ – каза изпълнителният директор на МИГ - Лом Румяна Симеонова.

„Тук свършихме не малко работа, кварталът вече има приветлив вид, децата имат чудесно игрище и площадка. Надявам се заедно, с общи усилия, да успеем да санираме и блоковете. Имате нашата подкрепа и трябва да се възползватe от този шанс. Бъдете живи и здрави, семействата и децата ви, и Бог да ви благослови!“ – заяви кметът д-р Георги Гаврилов, който преряза лентата на обекта и лисна менче с вода.

В събитието се включиха танцьорите от „Ломски ритми“, с ръководител Младен Младенов, към Народно читалище "23 Септември 1960".
Проектът „Реконструкция на междублоково пространство в ЖК „Зорница“ е на стойнст 249 355,79 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ. Той се финансира по Мярка 4 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.