Приключи изпълнението на проект НЕ!Зависим! на Сдружение "Активно общество"

Проектът се реализира в периода 15 юли – 31 октомври 2022 година
Сподели: 

Приключи изпълнението на проект НЕ!Зависим! на Сдружение „Активно общество“ , който се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта” по договор № 25.00.34/21.07.2022г.

В рамките на финалната пресконференция, която се проведе днес в офиса на Сдружението, Емил Иванов, член на екипа на проекта и главен секретар на Сдружението, сподели резултатите от проведените в рамките на проекта дейности. По време на проведената пресконференция Емил Иванов сподели, че младежите проявяват интерес по темата, имат мнение, което не се притесняват да споделят и осъзнават опасността от различните видове зависимости. В резултат от реализацията на проект НЕ!Зависим!  се  повиши информираността на младите хора от Видин за разпознаване на видовете зависимости. Младежите изградиха умения за разпознаване на фактори, водещи до различни видове зависимости в рамките на организираните събития. С публичните събития и реализиралата се информационна кампания се осъществи превенция от употреба и пристрастяване към наркотици, алкохол и цигари, както и интернет зависимост чрез създаването и разпространението на 3 информационни клипа, електронни банери, публикации, радио спотове, както и с организиране и провеждане на семинар НЕ!Зависим!,  Дискусионен форум  ня  Международния ден на младежта, промотиране на видео материалите по проекта в средни училища;

Проектът се проведе в периода 15 юли – 31 октомври 2022 година и за постигането на планираните цели се включиха експерти на Сдружение „Активно общество“ с различна експертиза и опит, както и експерт от Общински съвет по наркотичните вещества – Видин. Проектът се реализира с подкрепата на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин, СУ „Цар Симеон Велики“- град Видин,  ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – град Видин, ППМГ "Екзарх Антим I" – гр. Видин, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ - Видин, Симфониета Видин, НЧ „Цвят-1880“ – гр. Видин, НЧ „Ахинора - 2003“ – гр. Видин, НЧ "Просвета -1937"- село Кутово, НЧ "Пробуда -1925"-  село Флорентин, както и с медийната подкрепа на вестник НИЕ, Радио – Видин, Медия Северозапад, Видин Вест и  Видин Онлайн.