Приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Сподели: 

На 1 ноември 2021 г. е завършил плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. След проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът е включен в електроенергийната система на страната в 1:41 часа, съобщиха от дружеството.
Плановият годишен ремонт, започнал на 29 септември, се е провел при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19. Изпълнени са необходимите дейности по ремонт и профилактика на оборудването и реакторът бе презареден със свежо ядрено гориво. Реализирани са и предвидените дейности, свързани с повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока.
Другият ядрен енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” – пети, работи с пълно натоварване на мощността.