При втория опит бюджетът на Община Ново село за 2020 година беше приет

Гласуването на поименния списък за капиталови разходи обаче отново „удари на камък“
Сподели: 
Общинският съветник Георги Керанов
кметът на община Ново село Георги Стоенелов

Бюджетът на Община Ново село беше приет при втория опит, но поименният списък за капиталови разходи отново беше върнат. Това е резултатът от продължилото близо два часа заседание на Общински съвет – Ново село. Припомняме, че в края на януари новоселският местен парламент отново се събира, за да гледа бюджета и капиталовите разходи, но тогава и двете предложения бяха отложени за следващо заседание. То беше свикано на 10 февруари, а работата на общинските съветници започна именно с повторен опит за гласуване на бюджета на Община Ново село.
В началото беше прочетено становището на комисията по бюджет, финанси и общинска собственост, в което се предлагаха редица промени, с които общо около 165 хил. лв. от разходната част за местни дейности да бъдат отрязани и прехвърлени в резерва. Мотивът – така бюджетът се привежда в съответствие с Постановление 66 на Министерски съвет от 1999 година.
Едното противоречие тук възникна около парите за спорт, култура и почивно дело. Общинският съветник Георги Керанов отбеляза, че от една страна с предложените промени се приемат културните календари на читалищата в тяхната финансова част, а в същото време се намаляват с 3000 лв. парите за спорт, култура и почивно дело. Стана ясно, че предлагащите това намаление считат, че то може да дойде за сметка на парите за спорт, тъй като в общината нямало футболен отбор. В отговор на което пък беше посочено, че има юношески футболен отбор, който през миналата година е стартирал участието си в областното първенство и в момента е на второ място.
Така се стигна и до даване на първата почивка, за да могат общинските съветници да проведат допълнителни консултации. И след паузата обаче позициите на двете страни останаха непроменени и така предложените промени бяха приети. „Ако се реализира това, някои хора трябва да излезнат на улицата – значи, слагаме резерв, за да изхвърлим едни хора на улицата. Това правите – и държа да бъде записано в протокола и когато някой дойде и пита: „Защо съм на улицата?“, аз ще ги пращам в комисията по бюджет“, коментира след гласуването Георги Керанов.Общинският съветник Георги Керанов
В последствие и самият бюджет, с направените промени, също беше приет с 6 гласа „за“, 4 – „против“, и 1 – „въздържал се“. Така през 2020 година Община Ново село ще разполага с бюджет в размер на около 4,3 млн. лв., от които 2,5 млн. лв. са разходите за държавни дейности, а около 1,8 млн. лв. парите за местни дейности.
Началото на разглеждането на следващото предложение – приемане на поименен списък за капиталови разходи, включващ обекти на обща стойност близо 2,9 млн. лв. – също започна с изчитане на становище на комисията по бюджет, финанси и общинска собственост. В становището се поставяха няколко въпроса: първо, в поименния списък са включени обекти с европейски средства, на които гаранционният срок не е изтекъл; второ, не са заложени една част от дейностите, приоритетни за гражданите на общината; трето, включен е обект „Аварийно възстановителни работи по свлачище в село Флорентин“, за което Община Ново село има сключен договор с фирма, регистрирана през 2017 година, за която не става ясно има ли опит в сферата; на четвърто място, според Търговския регистър в Община Ново село има друго общинско предприятие, освен БКС, което се казва „Порт импекс НВ“ АД – съгласно данните от Търговския регистър голяма част от обектите, заложени в капиталовите разходи, са в неговия актив.
Подробно историята около създаването на въпросното предприятие „Порт импекс“ разказа кметът на община Ново село Георги Стоенелов. Той обясни, че към момента дружеството не извършва никаква дейност, всяка година се предават нулеви отчети, а всички активи, с които някога Община Ново село е участвала в учредяването му, са изтеглени оттам и са изцяло и единствено собственост на Общината. Кметът допълни, че когато се консултирал с юристи относно заличаването на това дружество, се оказало, че това е много сложно. Стоенелов обаче призова новия Общински съвет, с новото мнозинство в него, също да се занимае с казуса.
„От 2012 година кандидатствам за средства за свлачището във Флорентин – за 700 хиляди лева, само аз знам колко пъти съм бил в Комисията по бедствия и аварии… Член 186 от Закона за обществените поръчки казва, че при аварийни ситуации и със средства по бедствия и аварии се преминава към пряко сключване на договор“, посочи кметът на Ново село във връзка с другия поставен въпрос. Експерт от общинската организация допълни, че дружеството, с което е сключен договорът, е правоприемник на друго дружество и са били представени документи, доказващи необходимия обем сходни дейности в строителството.
В отговор на критиката, че се предлага влагане на общински средства в изграден по европейски проект обект, който е в гаранция, кметът Стоенелов обясни, че в случая става въпрос за дейности, които е необходимо да се извършат по стадиона в следствие на конструктивен недостатък.
Като цяло, голяма част от времето общинските съветници прекараха не в залата, а в допълнителни консултации – въпреки че прекъсналата обсъждането на това предложение нова консултация продължи повече от половин час, общинските съветници не успяха да постигнат консенсус как да процедират. И така, с превърналото се в обичайно мнозинство от шест гласа „за“, гласуването на поименния списък за капиталови разходи беше отложено.
Това е пълен парадокс – първо Общинският съвет да приеме бюджетът, а след това да откаже да гласува поименния списък за капиталови разходи, коментира след края на заседанието кметът на община Ново село Георги Стоенелов. Той подчерта, че определянето на поименния списък с капиталови разходи е направено на база проведени срещи с жителите на всяко едно село и разговори с кметовете на населените места.
Кметът внесе допълнителни разяснения около казуса със стадиона в Ново село. „Има конструктивен недостатък – покривът на ВИП-стаите е направен от пластмаса, която не може да издържи на атмосферните условия. В следствие на това има пропадане на покривната част в тези три стаи. Три пъти фирмата идва, за да ремонтира това, три пъти от Държавен фонд „Земеделие“ ни плащат една малка сума от застрахователния план. Но казват: „Повече не можем да плащаме, защото този дефект е неотстраняем“, тоест трябва друго решение. И аз затова залагам пари“, обясни Стоенелов. Той отбеляза, че проблем е и намаляването на парите за спорт, култура и почивно дело, защото ще дойде лято и за да заработи откритият басейн, ще е нужно да се назначи спасител, нужно е и някой, който да поддържа спортните площадки и съоръжения.
Кметът коментира и друг обект, включен в капиталовата програма. „Моята идеята с ремонта на общинския блок беше в него да изведа децата от сегашната сграда, а с нея да направя или дом за възрастни хора, или хотел за спортисти, които да могат да дойдат, да ползват стадиона и да има къде да почиват. Но с тези общински съветници не мога да направя нищо“, отбеляза Георги Стоенелов.
И припомни, че три пъти Общинският съвет отлагаше гласуването на структурата на общинската администрация, преди най-после да я приеме, бюджетът също беше отлаган веднъж, а капиталовите разходи – вече два пъти. „Така няма как да върви тая община напред“, категоричен беше кметът на Ново село. „За мен е ясна тенденцията. Ново село е една добра община, аз съм един успял и доказал се кмет в тази община – искат сега, в този мандат, да покажат, че едва ли не нищо не съм направил. Но няма да се предам, ще се боря докрай и ще отстоявам правото си като кмет на община Ново село“, заяви Георги Стоенелов.
НИЕ