Проведе се заседание на Областния съвет за развитие

Сподели: 

На 28 ноември, под председателството на областния управител на Видин Албена Георгиева, се проведе заседание на Областния съвет за развитие. На него присъстваха кметове на общини и председатели на Общински съвети на територията на област Видин, както и представители на синдикатите. В началото на срещата Георгиева поздрави отново преизбраните и новоизбраните кметове и председатели на Общински съвети, като изказа надежда, че те ще работят за интересите на хората и ще взимат законосъобразни и целесъобразни решения.

На провелото се заседание на Областния съвет за развитие бе подложен на гласуване изборът на представители на общините, които да представляват област Видин в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Членовете на Съвета решиха кметът на Ружинци - Александър Александров, и кметът на Видин - д-р Цветан Ценков, да представляват област Видин в Регионалния съвет за развитие.

Заседанието продължи с презентация относно новите акценти в регионалната политика и информация за Северозападния регион. Анелия Влаховска, началник отдел в Областна администрация Видин информира присъстващите, че предстои проектът за изменение на Закона за регионалното развитие да бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет. Уточнени бяха предложените промените в Закона, които касаят Регионалния съвет за развитие. От представената информация стана ясно, че се предвижда Регионалните съвети за развитие да могат да разширят функциите си при делегиране на правомощия от страна на управляващи органи на оперативните програми и ведомства.

„Благодаря на всички за присъствието и конструктивния диалог. Това винаги е била работещата формула“, каза в заключение областният управител Албена Георгиева.

Областна пресслужба