Проведе се обществено обсъждане за минералния извор в Градец

Събитието е част от процедурата за промяна предназначението на имота, където е минералният извор
Сподели: 

Село Градец е едно от населените места в община Видин, в което е установено находище от минерални води. Днес бе проведено обществено обсъждане на изменение на Общия устройствен план на община Видин в обхвата на имота в землището на село Градец, където е разположено това находище на минерални води, с цел промяна на предназначението на територията от „обработваеми земеделски земи“ в територия за „предимно производствени дейности“.
„Минералната вода в село Градец, която е обект на днешното обсъждане, е с питейни свойства, така че там може да се пристъпи и към бутилиране, и други действия, които ще благоприятстват развитието на целия регион“, отбеляза при откриването на общественото обсъждане инж. Румен Лилов, началник Отдел „Устройство на територията“ в Община Видин.
Архитект Митко Славчев, който е направил разработката за промяна предназначението на имота, обясни, че имотът е разположен южно от село Градец и граничи с околовръстната улица. „Предназначението към момента е за „обработваеми земеделски земи“, в частност – „пасище“. Такъв тип предназначение на територията не предполага директно предприемане на проектиране и строителство на каквото и да било. Намеренията на Община Видин са в имота да се предприемат проектантски и строителни дейности, свързани с добив на подземни минерални води, тяхното бутилиране, експедиция и т.н.“, каза архитект Славчев. Той допълни, че, съгласно Закона за устройство на територията, това изисква да се смени предназначението на територията, като тя стане за „производствени дейности“.
Арх. Митко Славчев обясни, че на следващ етап Експертният съвет на Община Видин трябва да съгласува проекта и той да бъде одобрен от Общинския съвет. Впоследствие ще бъде направен Подробен устройствен план на имота, с който ще се предвиди самото застрояване, мястото на сондажа и т.н. Това е необходимо за реализиране на същинските инвестиционни проекти, което е третият етап. „Точно в този последния етап се правят всички лабораторни изследвания за какво става водата и за какво не става. Дотогава нещата са само в сферата на разрешителните режими“, уточни архитект Славчев.
Промяната на предназначението на земята е необходимо с оглед на подготовката на необходимата документация, която Община Видин трябва да представи в Басейнова дирекция – Плевен за получаване на удостоверение за водоползване, обобщи инж. Румен Лилов. През 2020 година Община Видин е получила от Министерство на здравеопазването балнеоложка оценка за трите минерални извора – в селата Сланотрън и Градец и в град Видин. Тя е на база лабораторни изследвания, правени преди доста години – преди 1985 година за Сланотрън и Видин и още по-стари що се отнася до находището в село Градец. „За изворите в Сланотрън и Видин сме подготвили цялата необходима документация, тъй като там не бе необходимо преобразуване на земята, и сме подали документите в Басейнова дирекция – Плевен за разрешение за водоползване. След като приключим с процедурите за село Градец, ще подготвим цялата документация и също ще кандидатстваме за разрешение за водоползване. След като имаме тези разрешения, идва най-трудният момент – да намерим пари за сондиране“, посочи инж. Румен Лилов. Той отбеляза, че сондажите са дълбоководни – на дълбочина между 1600 и 2000 метра под земята – и ще са необходими от порядъка на около три милиона лева за сондаж или общо девет милиона лева за трите сондажа
По време на общественото обсъждане кметът на село Градец Илия Томов заяви, че разработването на минералния извор е изключително важно за бъдещото развитие на населеното място. „Този минерален извор, този дар Божи в село Градец е изключително ценен. Сондажът е направен през 1960 година, на дълбочина 563 м, изворът е термален: с температура 34-38 градуса. Той е със същите лечебни свойства като на град Вършец. Този извор ще промени изцяло инфраструктурата на село Градец, ще донесе работни места на младите хора в селото. С една дума – този извор е жизненоважен за нас“, каза кметът на Градец. Той допълни, че желанието на населението е водата от минералния извор да бъде използвана за бутилиране и за балнеологични цели.
НИЕ