Проектобюджетът на Община Монтана достига близо 94 милиона лева със средствата от ЕС

Сподели: 

„Това е най-солидната рамка на бюджет, която Монтана е имала  досега." Така на проведеното обществено обсъждане кметът Златко Живков определи приходите и разходите в проектобюджета на общината, които са в размер на 74 600 000 лева. Те са с близо 5 милиона повече от прогнозните параметри, с които общинската управа работеше до приемането на Закона за държавния бюджет. „Очаквам в края на годината приходите и разходите да стигнат 80 милиона лева“, заяви Живков.
В настоящия проект са увеличени средствата за целевата субсидия за капиталови разходи, общата изравнителна субсидия, а новият момент е включването на средства за други трансфери за местни дейности в размер на 322 хиляди лева. С тях ще се компенсира увеличаването от 15 % на минималната работна заплата със задна дата от 1 януари. Затова са настоявали всички кметове на общини пред настоящото правителство преди приемането на Закона.  
„Изпълнението на собствените приходи на Общината е по-добро от предишни години, но не може да покрие изцяло капиталовата програма“, каза още кметът на Монтана.
Повечето от заложените първоначално обекти в строителната програма на Община Монтана вече са пред финал. Става дума за основните ремонти на ул. „Веренишка“ от бул. „Трети март“ до пл. „Славейков“, читалищата в селата Габровница, Винище и Николово, новия храм в Крапчене, водопровода Войници – Долна Вереница, преасфалтирането на паркинги и околоблокови пространства, възстановяването на 15 детски площадки и др. Предстои подмяна на водопровода на ул. „Черковна“.
Средствата за обектите от поименните списъци за капиталови разходи се изчисляват на 8 754 000 лева.
Годишният разчет на средствата от Европейския съюз са 19 106 000 лева.
Проектобюджетът на Община Монтана трябва да бъде гласуван на 22 август.