Проектобюджет на Община Видин 2020: Какви ще са средствата за капиталови разходи?

Сподели: 
Десислава Иванова, кметица на с. Капитановци

„Ние ще се опитаме тази година да се вложим в малкото средства, които са предвидени за това, като се надявам с разширяването на строителната бригада на Община Видин да стартираме мащабна промяна във всички населени места, като се започне с гробищните паркове и се стигне до инфраструктурата в населените места“, това заяви кметът на Видин д-р Цветан Ценков при представяне на капиталовите разходи, заложени в проектобюджета на Общината за 2020 година.

Детайлна информация за включените за изпълнение със средства от капиталовите разходи обекти даде Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата. Скорчев обясни, че тъй като в края на миналата година Община Видин не е разполагала с необходимите средства за покриване на последната вноска по безлихвения кредит от държавата, от Министерство на финансите са удържали тези пари, в размер на 830 000 лв., от целевите средства за капиталови разходи, които Видин е трябвало да получи.

„Организирали сме собствена строителна бригада, като сме предвидили голяма част от текущите ремонти да се извършват от тази бригада, като основен приоритет ще са дейностите по населените места в общината, общинските сгради и училищата“, обясни Светослав Скорчев. Заместник-кметът по строителството обясни, че се предвижда да бъде направена подмяна на седалките и осветлението на Спортна зала „Фестивална“; ремонти на гробищни паркове и изграждане на подходи; поетапно поставяне на охранителни камери в град Видин и населените места в общината; закупване на собствена техника за сметосъбиране и сметоизвозване.

Реалната сума за капиталови разходи за 2020 година, която ще бъде реализирана, е 445 300 лв., плюс преходен остатък от предишни години, на стойност 39 862 лв. или общо Общината ще разполага с 485 162 лв.“, съобщи Светослав Скорчев.

Тази сума се предвижда да бъде е разпределена в обекти, както следва:

За ремонти на улици и междублокови пространства в град Видин: ул. „Папуджийска“ – 22 000 лв.; ул. „Янтра“, от кръстовището с ул. „Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Генерал Боревски“ – 30 000 лв.; паркинг зад блок „Прогрес“ – 22 000 лв.; ул. „Димитър Маринов“ (зад блок „Прогрес“) – 10 500 лв.; ул. „Найчо Цанов“, в участъка от пешеходната зона до ул. „Цар Симеон Велики“ – 23 000 лв.; ул. „Търновска“ в жк „Крум Бъчваров“ – 13 000 лв.; междублоково пространство в жк „Крум Бъчваров“, бл. 13 – 13 000 лв.; междублоково пространство в жк „Вида“, бл. 10 – 20 500 лв.; междублоково пространство в жк „Вида“, бл. 11 – 9862 лв.; междублоково пространство в жк „Вида“, пред детската градина – 30 000 лв.; подход към ритуалната зала в Стария гробищен парк – 38 300 лв.; подход към Новия гробищен парк – 30 000 лв.

Светослав Скорчев допълни, че осем детски градини в общината ще получат по 5000 лв. за закупуването на кухненско оборудване, като от всяко детско заведение ще определят какво им е необходимо да бъде закупено в рамките на определената сума. Предвидени са и средства в размер на 110 000 лв. за довършване на санирането на Основно училище „Отец Паисий“ в град Видин – в момента само две от фасадите са санирани. Планирано е още: подмяна на помпи на котел в Основно училище „Христо Ботев“ в град Дунавци – 3000 лв.; вътрешно боядисване на физкултурен салон на Основно училище „Любен Каравелов“ – 10 000 лв.; основен ремонт на подови покрития в коридори и физкултурен салон на Основно училище „Иван Вазов“ – 30 000 лв. Заместник-кметът по строителството съобщи още, че са планирани средства за основен ремонт на Спортна зала „Фестивална“, който ще включва закупуване и монтиране на седалки, подмяна на осветлението с лед-осветление, както и има заделени 10 000 лв. за изграждане на видеонаблюдение в населените места на община Видин.

При последвалата дискусия, представителите на два пенсионерски клуба от град Видин поискаха да бъдат осигурени средства за ремонт на сградата, която ползват. Ще бъдат ли взети под внимание нещата, които кметовете на кметства са посочили като необходимо да бъдат направени в съответните населени места – този въпрос зададе кметицата на село Капитановци Десислава Иванова. Тя попита и дали ще бъде продължена програмата „Местни инициативи“, за всяко населено място бяха отпускани по 2000 лв. за дейности по облагородяване.

„Селата в общината в никакъв случай няма да бъдат забравени. Дори вчера баластрирахме в Бяла Рада една улица. И не сме се спрели през последните два месеца. Но го правим с наши средства, които са извън капиталовите. Така че отговорът ми е, че предложенията на всички села ще бъдат обсъдени. Но ще дадем приоритет на тези населени места, които наистина са в трагично състояние. Съвсем обективно ще гледаме на нещата и не само с помощта на нашата бригада, но и през всички останали възможности“, обясни в отговор кметът на общината. Д-р Ценков допълни, че се надява още след първото тримесечие, когато се види каква е събираемостта от данъци и такси и какви са постъпленията от новата туристическа услуга, която се създава – единен туристически билет, да се акумулират допълнителни средства, които ще бъдат вложени в промяна на жизнената среда във всеки един квартал на град Видин и във всяко едно населено място в общината.

По отношение на другия, поставен от кметицата на Капитановци въпрос, беше обяснено, че след направен анализ е преценено, че програмата „Местни инициативи“ не е достатъчно ефективна, тъй като например не е удачно големите населени места, с по няколко хиляди жители, да получават една сума като села с много по-малко население. Именно затова се предвижда в бъдещия бюджет да бъдат създадени фондове, към които Кметства, както и други юридически, а и физически лица, да могат да кандидатстват. А през следващата година програмата ще бъде възобновена, но вече като се взема предвид броя на населението.

НИЕ