Проектобюджет на Община Видин 2020: Нови ОУП на град Видин и на общината и разработване на технически проекти

Сподели: 
Десислава Тодорова, зам.-кметица на община Видин
Ангел Недялков, главен архитект

Практиката показва, че Община Видин страда от липса на готови технически проекти и техническа документация, с които да кандидатства по конкретни национални и европейски програми. Това коментира заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова на проведеното обществено обсъждане на проектобюджета на Община Видин за 2020 година.

„За разлика от миналата година, сега в бюджета сме заложили средства в размер на 170 000 лв. със следните цели – първо, изготвяне на Общ устройствен план на община Видин и на Общ устройствен план на град Видин, с което целим да нанесем промените, настъпили за последните 15 години, да се съобразим с новостроящия се скоростен път, който минава през община Видин и да предвидим новите входове към града, както и да планираме индустриална зона върху общински терен с необходимите комуникации, за да стане Видин привлекателен за чужди инвестиции“, обясни Тодорова.

Сегашните общи устройствени планове (ОУП) на град Видин и на общината са от 2005 година и са изработени във връзка със строежа на Дунав мост 2, но оттогава досега са настъпили много промени и е необходима актуализация, посочи главният архитект на Община Видин Ангел Недялков. „Както знаете, път Е79 вече е актуален и новото трасе налага и нова концепция за транспортния вход на град Видин – този, който е сега, покрай химическите заводи, ще отпадне като предназначение и новият вход ще бъде от „детелината“ на село Новоселци, като след това трябва да се реализира и пробивът към жп гарата“, обясни архитект Недялков, като допълни, че трябва да се предвиди и достъп към имотите по протежение на околовръстния път на град Видин, важно за икономическото развитие е и предвиждането на територии за промишлено усвояване.

„В сумата от 170 000 лв. са заложени средства и за проект за енергийно обследване на уличното осветление в рамките на цялата община. След реализиране на проекти по различни програми – предварително сме проучили, че ще има отворени покани за набиране на такива проектни предложения – очакваме да бъде реализирана годишна икономия на електричество в размер на около 200 000 лв. годишно“, каза още Десислава Тодорова.

„В сумата 170 000 лв. са заложени и средства за технически проекти, обследване и паспортизация на спортни обекти и съоръжения – досега Община Видин не е кандидатствала пред Министерство на младежта и спорта; искаме поетапно да реновираме всички спортни обекти. Предвиждаме подготовка на планови документи и проекти в областта на екологията и градското планиране с акцент крайните квартали на град Видин и малките населени места. Предвиждаме също така изготвянето на технически проект за Крайдунавския парк – с нови алеи и осветление, поливна система, няколко детски площадки, указателни табели и всичко необходимо“, обясни още заместник-кметът по европейски политики и инвестиции.

НИЕ