Проектобюджет на Община Видин 2020: С грижа за бъдещето – за видинските деца

Сподели: 

„Община Видин отделя много средства с цел грижа за своето бъдеще – децата на Видин. Затова отпускаме допълнителна субсидия в размер на 75 лв. за всяко видинско дете, което посещава детска градина. Стартираме експериментално и безплатните посещения на кино и на културно мероприятие – т.нар. „културни ваучери“, които бяха заложени в предизборната програма на д-р Ценков, вече са реалност“, заяви Борислава Борисова, заместник-кмет хуманитарни дейности и социална политика, по време на обсъждането на проектобюджета на Видин за 2020 година. „Считам, че на този етап храненето на децата в детските градини, където един храноден е 2.12 лв. – нещо, което не е променяно от 2013 г., е абсолютно недостатъчно, да не говорим за здравословно. Смятам, че всичко това може да се обсъди с гражданите на Видин и заедно да решим, съобразно възможните средства от бюджета, да увеличим хранодена за дете“, допълни Борисова.

По отношение на културната програма се предвижда организиране на голям фестивал, в който да бъдат включени градове, разположени по река Дунав, от Германия до Украйна. „С това считаме, че ще увеличим авторитета на град Видин, както и интереса на туристи от страната и чужбина. Разбира се, ще продължим и всички инициативи, които Общината традиционно е провеждала от години наред“, допълни заместник-кметът.

Разработена е програма за превенция на противообществени прояви сред младежите, в която са включени доста спортни събития и активности, сред които младежки фестивал, спортни турнири, отбелязване на Международния ден на младежта и на Деня на доброволчеството. „Искаме да подкрепим гражданите на Видин и видинската общественост да усети, че в лицето на Община Видин има един добър партньор. За пръв път Общината въвежда фондове за култура и младежки дейности, в които граждани, читалища, кметства, спортни клубове ще могат да кандидатстват с различни инициативи – нещо, което се прави за пръв път“, обясни Борислава Борисова.

Тя допълни, че специално внимание се обръща на налагането на Видин като атрактивна туристическа дестинация, като за тази цел се създава нов туристически продукт – единен туристически билет. „Готови сме реално да поемем управлението на крепостта „Баба Вида“. Като се надяваме чрез увеличение на посещенията в туристическите обекти да се увеличат приходите в общинския бюджет“, подчерта заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика.

„По отношение на спорта, увеличаваме средствата за масов спорт и за превенция на протовообществени прояви и вредни навици сред младите хора. Предвиждаме съфинансиране на клубове и ученически отбори при представянето им на национални и международни състезания. Готови сме – това го заявявам съвсем официално – да назначим треньори на общинска заплата, за да може децата на финансово затруднени родители също да спортуват безплатно. Още повече че в град Видин ще имаме две нови спортни зали, изградени по европейски проекти, където устойчивостта е задължителна – 40 000 деца на година трябва да минават през тези зали, това означава много и различни спортни активности, състезания“, обясни Борислава Борисова.

Тя допълни, че за клубовете, които вече са стартирали в съответните първенства, са предвидени средства, за да могат да довършат участието си, след което ще бъде иницииран широк обществен дебат, в който гражданите на Видин да решат кои спортове трябва да имат професионално представяне на национално ниво, за да може Община Видин да ги подкрепи. „Уверявам ви, че Община Видин ще бъде коректен партньор на спортните клубове, при условие че средствата от общинския бюджет се разходват прозрачно и се постигне очакваният ефект. Община Видин е предвидила общ размер на средства за културен, туристически и спортен календар над 400 000 лв., като от тях 63 000 лв. са за подкрепа на спортните клубове“, съобщи Борислава Борисова.

НИЕ