Проектът за основна реконструкция на централната пешеходна зона във Видин е финализиран

Сподели: 

Закриваща конференция по повод проекта за реконструкция на централната пешеходна зона във Видин се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. На нея присъстваха кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметовете Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, секретарят на Общината Валери Димитров, главният архитект и ръководител на проекта Ангел Недялков, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, на държавни институции, медии и граждани. Сред гостите бе главният секретар на Областната администрация Иванела Андреева.
Във встъпителното си слово видинският кмет заяви: „Това е един чудесен проект, който даде нов облик на нашия град. Независимо от всички трудности, от всички критики от страна на нашите съграждани, Видин изглежда прекрасно. Това е заслуга и на екипа на старото ръководство на Общината, начело с г-н Огнян Ценков, това е заслуга и на всички, които са взели участие в проектирането и извършването на цялостния ремонт на площада и на контрола на строително-ремонтните дейности“.
Презентация на проекта „Основна реконструкция на централна пешеходна зона в гр. Видин“ направи Веселина Господинова, управител на „ПроАктивТийм“ ЕООД - фирмата по външна техническа помощ.
Арх. Недялков припомни, че проектът започна през 2011 г. и е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Европейската програма не предвижда ново строителство, а възстановяване на характерни за отделните градове сгради. Във Видин е направен такъв интегриран план и впоследствие с помощта на държавата са изготвени 7 проекта за 7 знакови сгради, почти всички от които се намират в района на централната пешеходна зона. „Затова тя трябваше да бъде реновирана, за да могат и другите сгради да получат по-добра експонация. Винаги съм казвал, че този ремонт е неотложен, защото инфраструктурата бе от 1938 г. и положението беше отчайващо. Няма да влизам в подробности, но ще спомена, че осем години се занимавам със защита на този проект и съм изключително щастлив, че го доведохме до успешен край. Вчера беше подписан акт за въвеждане в експлоатация и до 1 декември ще се справим с необходимото, за да бъде информиран Управляващия орган, че всичко е приключило“ – каза главният архитект.
Проектът се финансира в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“. Общата стойност е 11 954 145,37 лв. (11 399 600 лв. БФП от ОПРР и 554 545,37 лв. собствен принос на Община Видин).
 Сред основните дейности по проекта са извършване на строително-монтажни работи за изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура с отворен обществен достъп на централната пешеходна зона на гр. Видин, в т.ч.: подмяна на съществуващите настилки; обновяване на градското обзавеждане (пейки, кошчета и др.);
въвеждане на енергоспестяващо осветление; реконструкция на фонтана; модернизиране на ВиК мрежата; пълно обновление на зелените площи. Всичко това води до подобряване качеството на градската среда, повишаване качеството на живот на населението и на общата атрактивност на градската територия.

Общинска пресслужба