Проектът на нов устройствен план на ж.к. „Васил Левски“ се сблъска с недоволството на граждани и на търговци

До 23 януари заинтересованите граждани имат възможност да подават възражения и мнения по подложения днес на обществено обсъждане Подробен-устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс
Сподели: 

Плановете на общинската администрация за модернизиране на визията на един от жилищните комплекси в град Видин – ж.к. „Васил Левски“, изразени в проект на нов Подробен устройствен план на този квартал, породи напрежение както сред живущите там, така и сред собственици на търговски обекти в базара, заключен между улиците „Христо Ботев“ и „Акад. Стефан Младенов“. Това недоволства, което първо се зароди в социалните мрежи, се пренесе и на проведеното днес обществено обсъждане.
В началото на събитието кметът на Видин д-р Цветан Ценков посочи, че това обсъждане е важно, тъй като то е началото на планираната промяна на визията на целия град. „За мен беше изненада, че повече от тридесет години никой не си е направил труда да пипне нещата отвътре и да създаде нещо много по-модерно. Нашата роля като Община е да дадем възможност на всички граждани, които искат да развият своя бизнес, да работят в по-добра среда“, каза видинският градоначалник. 
Главният архитект на Община Видин Десислава Евгениева обясни, че най-същественото в разработката е територията на базара на акад. „Стефан Младенов“, който по сега действащия план от 1985 година е заложен като имот с предназначение за пионерски дом. Предназначението отдавна е отпаднало и трябва да се изработи нов устройствен план конкретно за тази зона, обясни главният архитект на Общината. 
Подробности за разработения Подробен устройствен план представиха архитект Галина Антова и инж. Асен Цанков от проектантския екип. Арх. Антова обясни, че действащият план за тази територия е доста стар. Хаосът става пълен след 1990 година, когато започва реституцията – следват множество преписки, инициирани от всеки отделен собственик, чийто имот е възстановен, тоест действано е на парче. „Първото, което беше най-важно за нас – тъй като вече има действаща кадастрална карта, а нито един от имотите, урегулирани със старата регулация не отговарят на границите на собственост в момента действащи – бе да направим тези имоти по границите, които всеки имот има като собственост“, обясни архитект Антова. Тя допълни, че са отразени и всички преписки за застрояване, по които има изградени сгради и предвидени петна в частните имоти, за да може всеки собственик да строи, преустрои или дострои сградата, която е негова собственост. Освен това е направена организация на движението – предвидени са нови улици в зоните, където това е необходимо. Предвидени са и нови и съществуващи зелени площи, за които са отредени съответните терени. 
Очаквано, възражения и критики не липсваха. На първо място като основен проблем се очерта недоволството на живущите в големите блокове в ж.к. „Васил Левски“ от недостатъчния брой предвидени места за паркиране. В крайна сметка от Община Видин и от проектанския екип поеха ангажимент, че проектът на подробен устройствен план на комплекса ще бъде преработен, като ще се осигурят повече паркоместа. Повдигнат беше и въпросът за законността на съществуващите в момента гаражи. В тази връзка кметът д-р Ценков посъветва хората при съмнения, че даден гараж е незаконен, да подадат жалба, за да се направи съответната проверка. 
По-сложен за решаване обаче се оказа друг проблем – бъдещето на търговските обекти в съществуващия понастоящем базар. Оказа се, че първоначалната визия на проектантите е била в частта, разположена по протежение на ул. „Акад. Стефан Младенов“, да се обособи един общински имот с площ от 5 дка, в който да има възможност за изграждане на голям търговски обект, например тип МОЛ. Архитект Антова заяви, че съществуващите сега постройки в тази зона няма как да бъдат запазени – първо защото те са със статут на временни обекти и второ защото не отговарят на съвременните изисквания по отношение на височина, отстояние между сградите и т.н. 
Присъстващи на обсъждането ползватели на търговски обекти в района изразиха притеснение, че теренът ще бъде купен от крупен инвеститор, а те и семействата им ще останат без прехрана. В крайна сметка стана ясно, че се предвижда да се отдели територия за изграждане на по-малки търговски обекти с площ около 30 кв.м. Кметът на Видин подчерта, че при всички положения ще има конкретни изисквания за визията на тези обекти, така че да се гарантира добрият архитектурен облик на тази бъдеща търговска зона. Обсъдени бяха и конкретните възможности – или съответните обособени имоти да бъдат обявени на търг и закупилият ги да трябва да изгради за своя сметка съответната сграда, спазвайки указанията за единна визия, или Общината да построи търговските обекти и след това да ги отдаде под наем. Д-р Цветан Ценков увери, че това ще бъде обсъдено внимателно, като подчерта, че в крайна сметка крайното решение ще го вземе Общинският съвет. Градоначалникът обаче напомни, че и при двата случая законът задължава Общината да проведе търг, в който всеки може да участва и потенциално да го спечели. Кметът все пак призова търговците да подадат своите конкретни искания, за да бъдат те взети под внимание при вземането на окончателното решение как ще се процедира. 
До 23 януари в Центъра за административно обслужване на Община Видин заинтересованите граждани имат възможност да подават своите възражения по представения на обществено обсъждане проект за Подробен-устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. „Васил Левски“.
НИЕ