Прокуратурата отменя незаконосъобразни наредби за такса смет във Видин и други общини

Сподели: 

На 1 април в институцията на омбудсмана е постъпило писмо от Върховна административна прокуратура (ВАП), която информира, че по сигнала на омбудсмана от 23 март е образувана преписка в отдел „Надзор за законност“ и са предприети „незабавни действия“ за отмяната на незаконосъобразни текстове в няколко общински наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в раздел „Такса за битови отпадъци“.
До това се стига след като омбудсманът Диана Ковачева сезира прокуратурата след проверка в общинските наредби на Видин, Несебър, Долна Митрополия, във връзка с декларациите за освобождаване от плащане на такса битови отпадъци, когато имотът не се ползва, се приемат до 31 октомври, а в Община Стамболийски – срокът е до 30 ноември на предходната година. Повод за проверката на омбудсмана и сезирането на ВАП са жалби на потърпевши собственици на имоти от Община Видин, които сигнализираха омбудсмана, че им се отказва прием на декларации, подадени след 31 октомври 2021 г., с аргумент, че са извършени промени в нормативната уредба.  
В този конкретен случай проф. Ковачева още в началото на тази година е препоръчала на ОбС – Видин да приведат незаконосъобразните текстове от наредбата си в съответствие със Закона за местните данъци и такси, посочват от администрацията на омбудсмана.
От там цитират и полученото писмо от Върховната административна прокуратура: „Тъй като подзаконовия нормативен акт е издаден от общинския съвет, оспорването му е подсъдно на административен съд Видин, а съответната прокуратура (Окръжна прокуратура Видин) е оторизирана да подаде протест. Затова и материалите по преписката своевременно са изпратени с надлежен прокурорски акт по компетентност на същата, за протестиране на незаконосъобразните разпоредби пред административен съд“, пишат от ВАП.