Промени в списъка на републиканските пътища на територията на община Монтана

Сподели: 

Министерският съвет обяви за публична общинска собственост участък от републикански път I-1 (Е79) граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци – Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - ок.п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция, с дължина от 5,258 км на територията на община Монтана. Промяната се извършва по предложение на Община Монтана.
Променя се дължината на републикански път III-102 „(Димово - Ружинци) Бела -  Белоградчик - Средогрив - Долни Лом - Белимел - Монтана", като същата се увеличава с 0,913 км.
С предложените промени на собствеността на пътния участък и на списъка на републиканските пътища се постига свързаност на пътните артерии на територията на община Монтана и коректност на данните за републиканската пътна мрежа.