Процедурите за минералните извори в община Видин - блокирани заради проблеми с издаването на разрешително за водоползване

На проведена в село Сланотрън среща, с участието на видинския кмет д-р Цветан Ценков, се заговори за протестна подписка от жителите в подкрепа усилията на Община Видин за разработване на минералните извори
Сподели: 

Законодателни неуредици, политически боричкания и липса на достатъчна подкрепа от държавата според кмета на община Видин д-р Цветан Ценков са основните причини да няма по-голям напредък във връзка с разработването на находищата от минерални води в селата Сланотрън и Градец и в град Видин (в района на крепостта „Баба Вида”). Д-р Ценков заяви това по време на проведена вчера (18 януари) среща в село Сланотрън. На събитието, което бе организирано по инициатива на Общинския съвет на БСП – Видин, присъстваха както жители на Сланотрън, така и хора от съседни села, кметове на населени места, общински съветници, журналисти. 
Зачестилите въпроси от сланотрънчани какво се случва с минералните води и множеството слухове и догадки са поводът да бъде организирана тази среща, обясни общинският съветник от БСП Величко Кирилов, който откри дискусията. „Тези притеснения на хората споделих с председателя на Общинския съвет на БСП Найден Йонов, който прегърна идеята и, след разговор с кмета на общината, днес сред нас са д-р Цветан Ценков и неговият екип“, каза Величко Кирилов. 
Община Видин е възложила и финансирала със собствени средства изработване на проекти за бъдещите сондажи в селата Сланотрън и Градец и в град Видин, припомни на свой ред видинският кмет. „С голямо недоумение виждам едно политическо боричкане и пречене Басейнова дирекция – Плевен да издаде необходимите документи, които да дадат възможност на Община Видин да кандидатства към държавата за необходимото финансиране”, сподели видинският градоначалник. По думите му, Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция - Плевен искат от Общината да промени целия проект и водите да бъдат класифицирани не като минерални, като каквито те са записани и в националния регистър, а като подпочвени. Община Видин няма да направи това и така да наруши законът, заяви д-р Ценков. 
„Подготвяме едно протестно писмо от Община Видин до президента на Република България, до министър-председателя и министъра на околната среда и водите, до народните представители от Пети видински избирателен район с една единствена цел – да накараме тези сили, които пречат на Община Видин и на хората от Видин да се възползват от това природно благо, да помагат, а не да пречат за издаването на необходимите документи“, съобщи видинският кмет. 
Д-р Ценков увери, че ще направи всичко възможно в останалите няколко месеца до края на настоящия мандат да се реши възникналият проблем. И призова жителите на Сланотрън и на региона да организират протестна подписка, в която да заявят своята подкрепа за усилията на Общината.
Инж. Васил Димитров от екипа на фирмата, разработила проектите за сондажи във Видин, Сланотрън и Градец, обясни, че съгласно Закона за водите компетентен орган да придвижва процедурата е кметът на общината, след решение на Общинския съвет. „Находищата в Сланотрън, Градец и Видин са записани в националния регистър като находища на минерални води публична общинска собственост. Проблемът се явява в това, че Министерството казва, че не кметът, а те са компетентен орган да издават разрешителни. И се блокира по този начин процесът“, каза инж. Димитров. 
Инж. Виолета Георгиева, гл. експерт „Екология, озеленяване и биоразнообразие“ в общинската администрация, бе категорична, че Община Видин няма как да приеме минералните води едва ли не да бъдат приравнени на подпочвени. „Не сме съгласни нашите минерални води, които са с уникални качества, да бъдат приравнени с подземните и процедурата за издаване на разрешение за водоползване да бъде като за подземни води. Защото подземните води са на дълбочина 10-20 метра, а ние искаме да добием минерални води на 1500 м. При подаването на документите ние трябва да обосновем целите, за които искаме тези води – няма да ги пием, няма да се мием с тях, ние ги искаме с точно определена цел: за балнеологични нужди, защото те са специфични и трябва специфичен подход при извличането им и след това за ползването“, каза инж. Георгиева. И допълни,  че единствено след получаването на разрешително за водовземена ще може да се пристъпи към реалните стъпки – да се намерят необходимите средства за реализиране на сондажите, да се направят изследвания на водата, със съответните сертификати, да се определят охраняеми зони и на финала да се търсят инвеститори. 
Кметът на село Градец Илия Томов, който присъства на срещата, изрази своята подкрепа за действията на общинското ръководство. „Споделям мнението, че трите извора трябва да вървят заедно – Видин, Сланотрън и Градец, това е най-доброто решение. Наистина разбрах сега от кмета на общината, че има големи трудности и ние сме задължени – както вие, жителите на село Сланотрън, а аз съм убеден и за жителите на село Градец – да помогнем. Призовавам да се направи една подписка в помощ на Община Видин“, апелира Илия Томов. Преди него подобен призив отправи и жител на село Сланотрън. 
Община Видин ще се бори до край и няма да спре докато въпросът не бъде разрешен, категоричен бе д-р Цветан Ценков. „Няма по-голяма тема за мен като кмет и за екипа на Общината от това да се опитаме да добием минералната вода. Ние като Община нашата работа сме я свършили. Най-вероятно, вместо да се моля на държавата, на извънредна сесия на Общинския съвет, в присъствието и на обществеността, ще вземем съответните решения, по закон, ще намерим пари, било то и с кредит, пак с решение на Общинския съвет, и ще направим тези сондажи. Аз съм твърдо решен с тази тема да се приключи“, заяви на финала на срещата видинският градоначалник.